De implementatie van de nieuwe Donorwet en de coronacrisis

Op 1 juli aanstaande zal de nieuwe Donorwet van kracht worden. De datum van inwerkingtreding wijzigt niet door de coronacrisis. De coronacrisis heeft uiteraard invloed op de implementatie. Zo hebben zorgaanbieders minder capaciteit beschikbaar om dit onderwerp onder de aandacht te brengen van cliënten, verwanten en (wettelijk) vertegenwoordigers. Minister Van Rijn heeft hier aandacht voor en past de implementatie op twee punten aan. Dit lichten we toe in dit artikel. In de bijlage vindt u de brief van de minister aan de Tweede Kamer waarin hij de Kamer hierover informeert.

donor

1. Brief over orgaandonatie vanaf 1 september 2020 in plaats van 1 juli 2020

Cliënten vanaf 18 jaar en ouder, die nog niet staan ingeschreven in het Donorregister, ontvangen na 1 september 2020 in plaats van na 1 juli 2020 een brief. In deze brief wordt gevraagd om een keuze over orgaandonatie te maken en vast te leggen in het Donorregister. De overheid verstuurt de brieven niet naar iedereen tegelijk. De brieven worden per postcodegebied verstuurd. De cliënt kan binnen zes tot negen maanden na 1 september 2020 de brief verwachten. Oorspronkelijk was de termijn waarbinnen de cliënt de brief kon ontvangen vier maanden. 

2. De communicatiecampagne van de overheid wordt aangepast

Deze bevond zich, op het moment dat de crisis uitbrak, in een fase die erop gericht was om zoveel mogelijk urgentie te creëren en zoveel mogelijk mensen te activeren om nog vóór 1 juli 2020 een keuze in te vullen in het Donorregister. Deze campagne is tijdelijk stilgelegd. De reden hiervoor is dat de hevigheid van de crisis volgens de minister maakt dat dit niet het moment is om voor dit onderwerp aandacht te vragen. Dat is ook de reden dat, als de campagne weer hervat wordt, de strategie anders zal zijn. De campagne zal in het vervolg volledig ondersteunend zijn aan het proces van het verzenden van de brieven. Dat betekent dat uitleg zal worden gegeven over de brieven, de keuzes die gemaakt kunnen worden en welk deel van Nederland wanneer zal worden aangeschreven. 

Voor meer informatie over de nieuwe Donorwet verwijzen wij u graag naar de FAQ voor zorgorganisaties die de VGN samen met Kansplus en Ieder(in) heeft ontwikkeld. Deze vindt u hier

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Lilly Wijnbergen
Telefoonnummer
Foto van Lilly van Wijnbergen

Deze pagina is een onderdeel van