Nieuws

(update 16-3) FAQ nieuwe donorwet voor zorgorganisaties

Leestijd: 2 minuten
16 maart 2020

Op 1 juli 2020 wordt de nieuwe donorwet van kracht die regelt dat iedereen vanaf 18 jaar of ouder in Nederland geregistreerd wordt in het Donorregister voor orgaan- en weefseldonatie na overlijden. Het huidige toestemmingssysteem wordt vervangen door een systeem van Actieve Donorregistratie. De nieuwe donorwet roept veel vragen op bij zorgaanbieders, cliënten en hun verwanten. De VGN heeft samen met KansPlus en Ieder(in), in samenwerking met het ministerie van VWS, antwoord gegeven op veel gestelde vragen (FAQ) van zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg over de nieuwe donorwet. Een belangrijk onderwerp dat in de FAQ wordt besproken is de wilsonbekwaamheid van cliënten ten aanzien van donorregistratie. In de bijlage onderaan dit artikel vindt u de FAQ. Daarnaast organiseert de VGN op dinsdag 4 februari een bijeenkomst over de nieuwe donorwet en de ethische aspecten en dilemma's die daarbij spelen.

donor

UPDATE (16 maart 2020):  Naar aanleiding van de bijeenkomst van de VGN (4 februari jl.) is vraag 21 over de rol van de zorgorganisatie na overlijden van de cliënt aangepast in de FAQ. In de eerdere versie stond namelijk dat het voor de zorgaanbieder van belang is om te weten hoe de cliënt in het donorregister staat geregistreerd zodat alle betrokken zorgprofessionals op de hoogte zijn en eventueel direct actie kunnen ondernemen indien de cliënt overlijdt of lijkt te overlijden in de instelling. Het advies was om de keuze van de cliënt in het ondersteuningsplan op te nemen.

Leden hebben tijdens de bijeeenkomst van 4 februari aangegeven dat een dergelijke registratie in het ondersteuningsplan ruis kan veroorzaken met betrekking tot welke registratie actueel is. Daarnaast kan het de verwachting scheppen bij de cliënt, familieleden of de wettelijk vertegenwoordiger, dat de zorgaanbieder een rol heeft bij de donorregistratie, terwijl dit een aangelegenheid is van de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger, eventueel samen met zijn familie. De aangepaste FAQ vindt u in de bijlage, de oude versie is verwijderd. 

Daarnaast heeft het ministerie van VWS een infographic ontwikkeld over de nieuwe donorwet in relatie tot wilsonbekwaamheid ten aanzien van donorregistratie. De infographic vindt u in de bijlage. 

Tenslotte heeft de VGN een LinkedIn Groep opgericht over dit onderwerp  ten behoeve van kennisdeling en het uitwisselen van informatie(producten) met elkaar. De LinkedIn Groep is alleen toegankelijk voor leden van de VGN. U kunt zich via deze link aanmelden: https://www.linkedin.com/groups/13829987/  

UPDATE (28 november 2019) : Het Zorginstituut Nederland heeft op 27 november 2019 een kwaliteitsstandaard donatiezorg gepubliceerd, zie: https://www.vgn.nl/nieuws/zorginstituut-nederland-publiceert-kwaliteitsstandaard-donatiezorg

Inhoud van de FAQ

De FAQ geeft antwoord op 27 veel gestelde vragen. De samenstelling van de vragen is tot stand gekomen op basis van input van leden van de VGN. De FAQ geeft onder andere antwoord op de vraag wanneer de cliënt wilsonbekwaam is ten aanzien van donorregistratie en wie mag bepalen of de cliënt wilsonbekwaam ter zake van donorregistratie is. Daarnaast bevat de FAQ een bijlage met een schematisch overzicht van de positie van de cliënt, de wettelijk vertegenwoordiger en de nabestaanden bij donorregistratie en orgaandonatie.  

Informatie voor cliënten en verwanten

De FAQ is specifiek geschreven voor zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg. Op www.hoewerktorgaandonatie.nl legt Steffie uit hoe de nieuwe donorwet werkt voor cliënten en verwanten. 

Bijeenkomst op dinsdag 4 februari

Op dinsdag 4 februari organiseert de VGN een bijeenkomst voor leden over de nieuwe donorwet. Tijdens deze bijeenkomst staan de ethische aspecten en dilemma's die spelen bij donorregistratie en orgaandonatie centraal. Meer informatie over de bijeenkomst vindt u hier. U kunt zich tevens via dezelfde link opgeven voor de bijeenkomst. 

Handreiking niet-reanimatiebeleid VGN

De VGN ontvangt signalen dat zorgorganisaties in het kader van de nieuwe donorwet gelijktijdig het niet-reanimatiebeleid herzien. Graag wijzen wij u op de handreiking niet-reanimatiebeleid van de VGN uit 2007. Zie: https://www.vgn.nl/nieuws/handreiking-niet-reanimatiebeleid

Staat uw vraag niet in de FAQ en zou u daar graag een antwoord op willen? Neem dan contact op met mr. Lilly Wijnbergen (lwijnbergen@vgn.nl of 06 23 17 69 73). 

Foto van Lilly van Wijnbergen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Lilly Wijnbergen