De Noorderbrug wint kort geding tegen Ommelander gemeenten over keuzevrijheid en het PGB

De rechter heeft De Noorderbrug op vrijdag 30 oktober in het gelijk gesteld in een kort geding dat de instelling had aangespannen tegen de twaalf samenwerkende Ommelander gemeenten. De Noorderbrug procedeerde tegen de lopende aanbesteding voor Zorg in Natura (ZIN) van de Ommelander gemeenten, uit verontwaardiging over het inperken van eigen regie en keuzevrijheid van burgers uit deze gemeenten. Het kort geding spitste zich toe op nieuwe ‘PGB-voorwaarden’ die de gemeenten stelden in de aanbesteding.

De Noorderbrug is principieel gaan staan voor haar visie van keuzevrijheid, zelfsturing en eigen regie, omdat dit kwaliteit van leven geeft. De organisatie heeft vanuit deze overtuiging de rechter gevraagd uit te spreken dat de gemeenten hun ‘PGB voorwaarden’ moeten laten vervallen.

Gebod tot omzetting

De Ommelander gemeenten poogden met hun PGB-voorwaarden gecontracteerde zorgaanbieders voor ZIN een verbod op te leggen, om gedurende de looptijd van het contract (maximaal 6 jaar) een overeenkomst tot zorglevering aan te gaan met inwoners van de gemeenten die PGB-houder zijn. Met andere woorden: burgers met een PGB zouden niet bij de gecontracteerde zorgaanbieders mogen aankloppen. Daarnaast legden de gemeenten met deze voorwaarden gecontracteerde zorgaanbieders een gebod op om huidige cliënten die PGB-zorg geleverd krijgen, ertoe te bewegen die zorg om te zetten naar ZIN. Dat betekent een actief PGB ontmoedigingsbeleid, ook voor mensen die al jaren gelukkig zijn met een PGB.

Vrijheid behouden

De Noorderbrug is binnen de Ommelander gemeenten de enige zorgaanbieder die specialist is op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel. Als erkend specialist maakt de organisatie deel uit van de landelijke hersenletselketen en kan zij in elke fase en op alle levensdomeinen specialistische begeleiding en behandeling bieden aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De organisatie is dan ook erg blij met het vonnis van de rechter, dat voor burgers met een PGB uit deze gemeenten de weg vrijhoudt om te kunnen kiezen waar ze hun specialistische zorg inkopen.
Naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak hebben de gemeenten de gunningprocedure stopgezet. De Noorderbrug wacht het verdere verloop van de procedure af.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Johan van Ruijven
Telefoonnummer
06-21213460
Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van