Nieuws

De Transformatie: 'Het ontbreekt de gemeente aan kennis over mijn aandoening'

05 juli 2016

'Zorg voor meer kennis over aandoeningen en neem het dossier van je cliënt goed door.' Dat is de tip van Angela van der Heiden aan gemeenten in e-zine 'De Transformatie'. 'Dan hoef ik niet steeds opnieuw mijn verhaal te doen'.

De ervaring van Angela, die staat beschreven in de rubriek 'In gesprek met' blijkt niet een op zichzelf staand voorbeeld. Uit de Monitor Sociaal Domein van de VGN blijkt namelijk dat gemeenten vaak onvoldoende kennis hebben van de problematiek van mensen met een beperking.

De belangrijkste conclusies uit deze monitor leest u op pagina 7 van 'De Transformatie'.

Verder in deze editie:

  • Van wet naar praktijk: over hoe zorgorganisatie Radar met het familiegroepsplan omgaat.
  • Werken aan werk: over GroenWerkXL, een professioneel hoveniersbedrijf waar veertig mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet voor reguliere groenprojecten.
  • De nieuwe professional: over de STEK-begeleider. STEK is een innovatief behandelconcept van zorgorganisatie Idris dat verblijf en ambulante zorg flexibel combineert. Wat moet de STEK-begeleider kunnen om zijn functie uit te kunnen oefenen? En waarin is dat anders dan voor de stelselwijzigingen?

Over de Transformatie

De Transformatie is gericht op medewerkers van gehandicaptenzorgorganisaties en medewerkers van gemeenten. Doel is om inzicht te krijgen in elkaars wereld.

Deze pagina is een onderdeel van: