Nieuws

De VG Hackathon gaat door!

23 juli 2021

In 2020 kon de VG Hackthon vanwege corona helaas niet doorgaan. Het projectteam heeft niet stilgezeten en zette alle zeilen bij om in 2021 wél een hackathon te organiseren. En dat is gelukt! De VG Hackathon vindt dit jaar plaats op vrijdag 8 oktober. Het thema is 'meer tijd voor zorg'.

VG Hackathon

Meer tijd voor zorg

Het thema 'meer tijd voor zorg' is gekozen omdat we grote uitdagingen hebben in de zorg, bijvoorbeeld rondom werkdruk en arbeidsmarkttekort. Een hackathon is een mooie manier om in een korte tijd met elkaar en met ondernemers nieuwe oplossingen te vinden voor bestaande problemen.

Andere opzet

De opzet van de VG Hackathon is wat anders dan de editie van 2018. Dit jaar duurt de hackathon geen week maar één dag. Hierdoor is de tijdsbelasting voor deelnemers minder groot maar is er in een korte tijd met veel energie toch veel bereiken. Mocht het door de coronamaatregelen niet mogelijk zijn om de hackathon fysiek te laten plaatsvinden dan wordt er omgeschakeld naar een digitale variant.

Meedoen!

We willen natuurlijk heel graag dat veel organisaties op 8 oktober aansluiten om zo samen aan de slag te gaan met het arbeidsmarkttekort. Organisaties kunnen zich tot 13 september inschrijven. Iedere organisatie kan meedoen met minimaal vier en maximaal tien personen. Ook heeft iedere organisatie de mogelijkheid om een challenge / uitdaging te formuleren waarmee het aan de slag wil. Op basis van stemmen zal er 1 oktober gekozen worden welke challenges doorgaan naar de hackathon. Als ingeschreven organisatie wordt verwacht dat je met minimaal vier personen verbindt aan de eigen uitgeschreven challenge. De resterende zes deelnemers mogen zich aanmelden bij één van de andere challenges. Zo werken we allen samen aan de meest urgente challenges op het thema arbeidsmarkt tekort.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de veelgestelde vragen pagina op de website van de VG Hackathon.