Nieuws

De WerkUrenBerekenaar: Inzicht in wat meer uren werken oplevert

31 maart 2021

Op 31 maart lanceert Het Potentieel Pakken, samen met het Nibud en WOMEN Inc., de WerkUrenBerekenaar, een gebruiksvriendelijke tool waarmee werknemers makkelijk
kunnen uitrekenen wat het voor hun portemonnee betekent als zij meer of minder uren gaan werken.

Werkurenberekenaar

De WerkUrenBerekenaar is beschikbaar via www.WerkUrenBerekenaar.nl.

Waarom de WerkUrenBerekenaar?

Zorgmedewerkers vinden het belangrijk om financieel onafhankelijk te zijn. Toch zijn veel zorgmedewerkers, door de combinatie van een klein contract en een relatief laag salaris niet financieel onafhankelijk. Met alle gevolgen van dien voor henzelf en hun families in het geval van een scheiding, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Beloning wordt ook vaak genoemd als een belangrijke reden om meer te gaan werken. Een zeer wenselijk scenario voor werkgevers in deze tijden van forse arbeidstekorten. Toch weten medewerkers vaak niet wat meer werken oplevert, nu en later, en gaan er, op basis van verkeerde informatie of onjuiste overtuigingen, (meestal onterecht) vanuit dat meer werken niet loont.

Een campagne om het thema beloning bespreekbaar te maken

Medewerkers hebben vaak niet of nauwelijks over hun financiële situatie nagedacht: het onderwerp komt zelden ter sprake, interesseert mensen niet genoeg en is complex. Een eerste stap is dus het onderwerp beloning op een laagdrempelige manier bespreekbaar maken. Hiervoor is een zorgspecifieke campagne ontwikkeld die zorgwerknemers aan het denken zet over de waarde van werken, en specifiek beloning. De campagne bestaat uit materialen met de persoonlijke verhalen van een brede groep medewerkers uit de zorg. Werkgevers hebben zo een concreet aanknopingspunt om in gesprek te gaan over dit thema.

Een tool die helpt om de waarde van meer werken inzichtelijk te maken

Wanneer mensen aan het denken zijn gezet, is er nu dus ook een gebruiksvriendelijke tool, de WerkUrenBerekenaar, die mensen helpt een beter beeld te krijgen van wat meer werken onder de streep oplevert, dus inclusief belastingen en toeslagen. Werkgevers kunnen medewerkers op het bestaan van de tool wijzen en indien gewenst helpen bij het invullen.

Waar zijn materialen beschikbaar?

De WerkUrenBerekenaar is vanaf 31 maart beschikbaar via www.WerkUrenBerekenaar.nl. Neem voor de toolkit met communicatiematerialen rondom de zorgspecifieke campagne contact op met Marleen Vos, marleen.vos@hetpotentieelpakken.nl.

Maarten Hüttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner

Deze pagina is een onderdeel van: