Nieuws

Deadline aanvraag Wajong-uitkering 2014

16 juli 2014

Als een cliënt gebruik wil maken van de huidige Wajong-regeling moet de uitkeringsaanvraag voor 10 september 2014 door het UWV zijn ontvangen. Het UWV adviseert om deze aanvragen op tijd naar hen toe te sturen. Alleen dan kan de cliënt er zeker van zijn dat de aanvraag voor een Wajong-uitkering op tijd door het UWV is ontvangen.

Ook als een cliënt nog naar school gaat, maar dit jaar 18 jaar wordt, kan een Wajong-uitkering worden aangevraagd. De beoordeling van de aanvraag vindt dan op de 'oude' wijze plaats. 

Als de uitkeringaanvraag na 10 september door het UWV is ontvangen, maakt het UWV een andere afweging. De beoordeling is hetzelfde, maar de besluitvorming is anders. Het UWV kan dan alleen nog een Wajong-uitkering toe als de cliënt volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. 

Wanneer de cliënt een uitkering krijgt toegekend, gaat deze in op de datum waarop de aanvraag is ontvangen. Hierin verandert niets. Meer informatie vindt u op de website van het UWV.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn