Nieuws

Debat in Kamer over eerste evaluatie Jeugdwet

22 juni 2018

In 2015 werd de Jeugdwet ingevoerd. De eerste evaluatie laat zien dat er al veel werk verzet is, maar dat zeker nog niet alle doelen van de nieuwe wet zijn gerealiseerd. Donderdagavond 21 juni debatteerde de Kamer over de eerste evaluatie van de Jeugdwet. Veel van de aandachtspunten waar de brancheorganisaties Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC (samen de BGZJ) in een brief aandacht voor hadden gevraagd kwamen aan bod in het debat. 

In 2015 ging de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp naar de gemeenten. De eerste evaluatie Jeugdwet laat zien dat er al veel werk verzet is, maar dat zeker nog niet alle doelen van de nieuwe wet zijn gerealiseerd. Minister De Jonge wil de knelpunten aanpakken en heeft de aanbevelingen van de evaluatie verwerkt in het actieplan Zorg voor de Jeugd. 

Administratieve lasten

De minister gaf in het debat aan dat de administratieve lasten inderdaad fors zijn. Zeker voor de aanbieders die met heel veel gemeenten te maken hebben, zijn die administratieve lasten groot. Hij gaf aan dat hij hiervoor een wetsvoorstel ingediend heeft bij de Kamer om de ISD-standaarden verplicht te stellen. Vooruitlopend op de wet zijn deze standaarden al een voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor het transformatiebudget

Budgetten

Een aantal Kamerleden vroeg ook aandacht voor de tekorten van gemeenten. Krijgen gemeenten wel genoeg geld voor jeugdhup en hoe kunnen Kamerleden dat goed volgen en beoordelen? Lisa Westerveld (GroenLinks) pleitte voor een onafhankelijk onderzoek en diende ook een motie in met de vraag te onderzoeken of gemeenten voldoende budget krijgen van het Rijk voor de uitvoering van de jeugdzorg. De Kamer stemt op 26 juni over deze en andere ingediende moties.

Leeftijdsgrens 18 jaar

Rens Raemakers (D66) gaf aan het vreemd te vinden dat jeugdhulp na de 18de verjaardag van de ene op de andere dag stopt, terwijl de hulpvraag er dan natuurlijk nog is. Verleng daarom de leeftijdsgrens voor jeugdzorg naar 23 jaar, luidde zijn oproep. Ook andere Kamerleden vroegen de minister om snel te komen met een reactie op het rapport ‘Leeftijdsgrenzen; betere kansen voor kwetsbare jongeren’, waarin de RVS adviseert de grens van de jeugdhulpplicht op de korte termijn van 18 naar 21 jaar. De minister heeft aangegeven eind dit jaar met zijn reactie te komen.

Voor een uitgebreider verslag van het debat en een overzicht van de ingediende moties zie: 

> DEBAT IN HET KORT: KNELPUNTEN IN DE JEUGDWET AANPAKKEN

> VERSLAG PLENAIR DEBAT IN DE KAMER OVER DE EVALUATIE JEUGDWET

Foto van Maartje van der Rijt
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt

Deze pagina is een onderdeel van: