Nieuws

Tweede Kamer: Samenleving nog niet toegankelijk genoeg

01 februari 2018

De zorgwoordvoerders gingen op 31 januari in debat met minister De Jonge over de toegankelijkheid van Nederland. Mensen met een beperking komen in het alledaagse leven nog veel drempels tegen. De onderwerpen die aan bod kwamen waren dan ook divers: van toegankelijk openbaar vervoer voor mensen in een rolstoel tot hulp in het stemhokje voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Hermans (VVD) is duidelijk: met de ratificatie van het VN-verdrag handicap hebben we inmiddels genoeg papierwerk in handen. Het is nu tijd voor actie. Kan het VN-verdrag op verschillende thema’s (versneld) geïmplementeerd worden?

Hulp bij het stemmen

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken beraadt zich al op verruiming van de mogelijkheden voor ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking bij het stemmen. Ze gaat hierover in gesprek met de Kiesraad en met het College voor de Rechten van de Mens, die namelijk aanbevelingen doen bij de uitvoering. Zij heeft een brief in de pen zitten en laat de Kamer over een tijdje weten wat daarvan de uitkomst is.
In dit debat maakt Corinne Ellemeet (GroenLinks) zich hard voor mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) en zoekt steun voor de motie om ook voor hen de kieswet aan te passen. Want op de Landelijke Kiezersdag waren toch ook alle partijen vóór dit initiatief? Voor de VVD gaat deze motie echter “een paar stappen te ver”. De regeringspartij is bang dat mensen bewust of onbewust beïnvloed worden als zij in het stemhokje begeleiding krijgen. De motie van Ellemeet wordt verworpen.

Openbaar Vervoer

Het College voor de Rechten van de Mens heeft geconstateerd dat voornamelijk in het openbaar vervoer de toegankelijkheid nog niet toereikend is. Kees van der Staaij (SGP) vraagt zich af of de NS tegemoet kan komen in de informatievoorziening. “Dan kunnen mensen in de app zien welke trein ze kunnen verwachten: een moderne intercity of een oude stoptrein met een ontoegankelijk trapje”.


Weigering hulphond

Fleur Agema (PVV) benoemt het probleem van taxichauffeurs die geen mensen met een hulphond willen vervoeren en wil sancties zien. “Is de minister bereid om de vergunning van deze chauffeurs af te pakken?” Vera Bergkamp voelt dezelfde verontwaardiging, maar merkt op dat ook winkeliers vaak honden weigeren. Vooral als het regent, omdat de honden dan “zouden stinken”. Ze vraagt zich af waarom de PVV een motie over weigerende winkeliers niet heeft gesteund.  

Toiletvoorzieningen

Dan is er nog de motie van Vera Bergkamp. Zij verzoekt de regering om met VNO-NCW en MKB Nederland de toegankelijkheid van toiletten te vergroten. Daarnaast wil zij dat met de VNG besproken wordt of het aantal openbare toiletten vergroot kan worden.
Ook pleit ze voor meer bekendheid voor de Medisch Toiletpas. “Soms gaan mensen gewoon niet meer naar buiten, omdat ze in winkels niet naar de wc kunnen.”
 

Overheid als voorbeeld

Wat de gemeenten betreft zijn er grote verschillen in het beleid voor mensen met een beperking. Meerdere woordvoerders zien graag dat voorlopers en achterblijvers met elkaar in contact komen.
Kuik (CDA) wil de gemeenteraadsverkiezingen aangrijpen om gemeenten te stimuleren om met de inclusie-agenda aan de slag te gaan. Ook De Jonge vindt het belangrijk dat het onderwerp inclusiviteit bij de collegeonderhandelingen hoog op de agenda staat. “Maar het is uiteindelijk aan de gemeentelijke politiek om dit in te vullen.” Het Koploperprogramma van de VNG kan daarbij van belang zijn.
Tot slot stelt Sharon Dijksma (PvdA) voor om een “State of the Union” in te voeren om het jaarlijks over de stand van zaken rond toegankelijkheid te hebben. Haar verzoek wordt kamerbreed gesteund. De Kamer stemt op 6 februari over de ingediende moties.

Ook de verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente werd in het debat genoemd. Binnenkort mag  minister De Jonge de prijs uitreiken aan één van de genomineerden.

Bekijk hier het volledige verslag van het debat

 

Deze pagina is een onderdeel van: