Oproep aan minister Plasterk: Maak hulp in stemhokje mogelijk

Op donderdag 14 september evalueert de Tweede Kamer in een debat met minister Plasterk de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. In een brief roept de VGN de Kamerleden op de minister te vragen de Kieswet zodanig te wijzigen dat bij volgende verkiezingen hulp in het stemhokje ook mogelijk is voor mensen met een verstandelijke beperking. Al eerder gaven de tien grootste politieke partijen aan deze oproep te steunen.
 

Mensen met een verstandelijke beperking zijn vaak goed in staat om de politiek te volgen en ook om een keuze voor een partij te maken. Maar het uitbrengen van een stem is vaak nog niet zo eenvoudig. Uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens blijkt dat mensen met een verstandelijke beperking graag willen stemmen, maar dat verkiezingsprogramma’s als te lang en te moeilijk worden ervaren, het stembiljet als ontoegankelijk en de informatievoorziening als onvoldoende. Het liefst willen zij zo zelfstandig mogelijk hun stem uitbrengen. Het zelf uitbrengen van een stem terwijl iemand meekijkt of dat goed gaat hoort daarbij. Een oplossing zou zijn dat een vertrouwenspersoon mee kan gaan in het stemhokje. 

Daarnaast steunen we ook het vereenvoudigen en digitaliseren van het stemproces waardoor zelfstandig kiezen voor mensen met een visuele beperking mogelijk wordt. 

Hulp in het stemhokje

Momenteel is in de Kieswet geregeld dat een kiezer ‘die wegens zijn lichamelijke gesteldheid hulp behoeft’, zich mag laten bijstaan bij het uitbrengen van de stem (dus hulp in het stemhokje). Een soortgelijke bepaling voor de kiezer met een verstandelijke beperking is nog steeds niet in de Kieswet opgenomen. De VGN is van mening dat dit in strijd is met het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Begin dit jaar hebben wij hierover samen met MEE NL een brief aan minister Plasterk gestuurd (zie bijlage).

Politieke partijen unaniem voor hulp in stemhokje

Tijdens de Landelijke Kiezersdag voor mensen met een lichte verstandelijke beperking op 11 februari 2017 was hulp in het stemhokje en toegankelijkheid ook een belangrijk thema voor het politieke debat. Daar spraken de Tweede Kamerleden (Renske Leijten (SP), Corinne Ellemeet (GroenLinks), Sjoerd Potters (VVD), Marith Volp (PvdA), Madeleine van Toorenburg (CDA), Ingrid van Engelshoven (D66), Joëlle Gooijer-Medema (CU), Christine Teunissen (PvdD), Roelof Bisschop (SGP) en Wilma Schover (50Plus) zich unaniem uit voor hulp in stemhokje voor mensen met een beperking.

De VGN hoopt dat morgen tijdens het debat deze toezeggingen ook omgezet worden in daden. Het debat is vanaf circa 13.30 uur live te volgen via de livestream op www.tweedekamer.nl.

Brief aan Plasterk dd 10 2 2017

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Dianne van der Veen
Telefoonnummer
06-41284280

Deze pagina is een onderdeel van