Nieuws

Brief branches Jeugdhulp aan Kamer voor debat over begroting jeugdzorg

15 november 2016

Op maandag 14 november 2016 besprak de Tweede Kamer het 'onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2017' met de staatssecretarissen Van Rijn en Dijkhoff. De Kamerleden spraken hun waardering uit voor de standaardartikelen voor de inkoop 2017 die door de VNG en de branches gezamenlijk zijn ontwikkeld. Voorafgaand aan het debat had de VGN samen met de collega Branches (Gespecialiseerde) Zorg voor Jeugd (BGZJ) een brief aan de Kamer gestuurd. 

Decentralisatie

De recente decentralisatie van de jeugdhulp was een centraal punt in het debat. Veel Kamerleden vroegen aandacht voor het feit dat gemeenten dit jaar € 1,2 miljard niet hebben uitgegeven aan hulp en ondersteuning, terwijl er tegelijkertijd in sommige gemeenten wachtlijsten voor jeugdhulp zijn én sommige gemeenten volgens jeugdhulpaanbieders veel te lage tarieven hanteren.

Ontwikkeling zorglandschap

Staatssecretaris Van Rijn zegde toe samen met de VNG de regie op de ontwikkeling van het zorglandschap te zullen versterken: bekeken zal worden welke kennis en kunde nodig blijven, met name ten aanzien van de gespecialiseerde jeugdzorg.

18-min/18-plus

Één van de knelpunten waarvoor de VGN in het kader van 'systeemdwang zorgwetten' recent aandacht heeft gevraagd betreft de behandeling van 18+jongeren met een LVB. Tijdens het debat hebben de staatssecretarissen toegezegd te gaan bekijken hoe ervoor gezorgd kan worden dat een kind ook na zijn 18de levensjaar de benodigde begeleiding en ondersteuning ontvangt, ook bij het vinden van werk en een woning.

Voortzetten Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ)
Eerder was al bekend gemaakt dat de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) een jaar langer, tot 1 april 2018, blijft bestaan. In het begrotingsdebat meldde Van Rijn dat hij met de TAJ in gesprek gaat over uitbreiding van de taken van de TAJ, zodat deze eerder bij kan springen en zo de transformatie kan bespoedigen.

Administratieve lasten

Kamerleden hebben veel waardering voor de standaarden die door VNG en branches gezamenlijk zijn ontwikkeld, maar die nog niet overal lijken te worden gehanteerd. De staatssecretaris is het met de Kamerleden eens dat het nu om concrete resultaten gaat en niet alleen om goede intenties. Hij vraagt de VNG naar de voortgang en bereidt maatregelen voor om de standaarden landelijk verplicht te stellen als het niet snel genoeg gaat. Daarbij geeft Van Rijn wel aan dat hij hoopt dat het zo ver niet hoeft te komen en hij noemt ook geen harde deadline.

Een uitgebreider verslag van de het debat is te vinden op de websites van de Tweede Kamer en Jeugdzorg Nederland.

Tijdens het debat zijn 16 moties ingediend, die op 2 na alle zijn verworpen of aangehouden.

Voorafgaand aan het debat had de VGN samen met de collega Branches (Gespecialiseerde) Zorg voor Jeugd (BGZJ) een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, deze treft u onderstaand als bijlage aan.

Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van: