Nieuws

Halsema dringt aan tot oplossingen voor systeemdwang zorgwetten

05 november 2016

Veel mensen met een beperking ondervinden dagelijks problemen met de wetgeving in de gehandicaptenzorg. Zij worden in een systeem gedwongen waar ze niet goed in passen en krijgen daardoor niet de zorg en begeleidng die ze echt nodig hebben. In een brief aan de vaste commissie van VWS onderbouwt VGN-voorzitter Femke Halsema waaruit deze 'systeemdwang' blijkt. En zaterdag lichtte ze dat in het televisieprogramma Kassa toe. Ze dringt aan op een aantal eenvoudige, maar belangrijke veranderingen in de bestaande wet- en regelgeving.

Deze brief volgt op een eerdere brief van Halsema waarin ze de systeemdwang aan de kaart stelde.

 • 50% van de instellingen die hulp biedt aan kinderen tussen 0 en 6 jaar geeft aan dat kinderen onterecht geen toegang krijgen tot de Wlz;
 • 40% van de instellingen meldt dat in de praktijk jonge kinderen met ernstige beperkingen onvoldoende of geen passende hulp krijgen en dat gemeenten de zorgplicht op grond van de jeugdwet niet nakomen;
 • 560 jongeren die het afgelopen jaar 18 zijn geworden ervaren dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd;

 

 • Cliënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH) zien af van ondersteuning via de Wmo door een te hoge eigen bijdrage (gesignaleerd door 60% van de instellingen) of te hoge vervoerskosten (aldus 40% van de instellingen);
 • Ruim 50% van de instellingen die zorg biedt aan cliënten met NAH geeft aan dat de wijkteams problemen onvoldoende herkennen en dat gemeenten geen passende ondersteuning bieden aan cliënten die behoefte hebben aan tijdelijk verblijf.

Deze cijfers blijken uit een uitgebreide inventarisatie onder de organisaties die lid zijn van de VGN. In deze inventarisatie is ook naar oplossingen gevraagd:

 1. Maak met voorrang een apart afwegingskader voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand (0-6 jaar).
 2. Wijs gemeenten op hun plicht jeugdhulp te verlenen, ook aan jonge kinderen met beperkingen.
 3. Verzoek gemeenten een integraal arrangement aan te bieden voor 18+jongeren met een lichte beperking.
 4. Haal schotten weg die behandeling van 18+jongeren met een LVB bemoeilijken.
 5. Maak tijdelijk wonen mogelijk voor cliënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH).
 6. Dring de kosten voor de eigen bijdrage en voor vervoer terug voor cliënten met NAH.

Femke Halsema doet deze oproep aan de Tweede Kamer in aanloop naar de bespreking van de begroting VWS op 9 en 10 november. Deze bespreking vindt volgende week plaats. U vindt de brief in de bijlage.

 

 

Deze pagina is een onderdeel van: