Nieuws

Debat over Wet langdurige zorg op 10 en 11 september

09 september 2014

Het debat in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz) staat gepland op 10 en 11 september. In de aanloop naar het debat heeft de VGN haar standpunten over een eigen perspectief voor de gehandicaptenzorg wederom bij de kamerleden onder de aandacht gebracht.

wlz

De kamerleden kunnen wijzigingen op het wetsvoorstel indienen via amendementen. Naast de amendementen die afgelopen week waren ingediend, zijn daar inmiddels de volgende relevante amendementen bijgekomen:

  • Mogelijkheid thuis zorg te ontvangen indien in belang van verzekerde, ook als het duurder is dan in een instelling (CU).
  • CIZ stelt benodigde zorg incl. meerzorg vast (CU).
  • Instellen meet- en weetplicht voor Wlz-uitvoerders (welke resultaten van aanbieders worden beoogd; PvdA/VVD).
  • Mogelijkheid om per AmvB voorwaarden te stellen voor recht op zorg aan minderjarigen (in afwijking van toegangscriteria; CU).
  • Introductie van het persoonlijk plan (opgesteld door de cliĆ«nt) (PvdA/D66).
  • Gelijkwaardige toegang tot pgb en zorg in natura (Groenlinks).
  • Zorgplanbespreking ook mogelijk voor modulair pakket thuis (mpt; PvdA/VVD).
  • Betrekken van mantelzorgers bij zorgplanbespreking (PvdA/VVD).
  • Per AmvB nadere regels aan de uitvoering van de zorgplicht door de zorgkantoren en mogelijkheid voor parlementaire controle op die regels
  • Bescherming medisch beroepsgeheim (D66/PvdA)

Kamerleden kunnen ook naar aanleiding van het debat met nieuwe of gewijzigde amendementen komen. De VGN zal deze in een volgend artikel opnemen en ook de hoofdpunten uit het debat weergeven. Het is nog niet bekend wanneer de stemming over de amendementen gaat plaatsvinden.