Nieuws

‘Decentralisatie kan samenwerking met zorgkantoren verbeteren’

19 maart 2015

VGN presenteerde eind januari de resultaten van een onderzoek naar de relatie tussen zorgkantoren en zorginstellingen in de gehandicaptenzorg. De conclusie: er is meer harmonisatie in de afspraken tussen zorgkantoren en zorginstellingen en de criteria die de inkopers hanteren voor de tarieven worden eenvoudiger en transparanter. Al zijn er nog steeds verschillen in de zorginkoop en blijft er sprake van soms buitenproportionele eisen.

VGN-bestuurslid en Philadelphia-bestuurder Gabriël Zwart spreekt zich in het blad Lucide uit over de gevolgen die de WLZ heeft voor de inkoop van Wmo-zorg door de zorgkantoren. Ook directeur Henk van Driel van De Lichtenvoorde is in dit artikel aan het woord. Zwart sloot namens Philadelphia met 23 zorgkantoren contracten, Van Driel met 2. De ervaringen met de decentralisatie lopen dan ook uiteen.

“De decentralisatie kan bijdragen aan verbeteringen,” zegt Zwart in het artikel. “Voor ons is vooral van belang dat we niet met elk zorgkantoor andere afspraken moeten maken. Dat is nu nog steeds het geval. Zelfs zorgkantoren van dezelfde zorgverzekeraar gaan anders om met criteria voor kwaliteit, innovatie en integraal ketenbeheer. Dat is lastig en niet te verkopen aan cliënten in de langdurige zorg. Dat je in de ene regio meer zorg krijgt dan in de ander. Deze groep mensen gaat daardoor echt niet verhuizen.”
Doordat er minder werk is voor de zorgkantoren, zou het aantal kantoren kunnen worden teruggebracht, misschien zelfs tot één landelijk kantoor. Zwart zou dat toejuichen. “Dan hebben we automatisch uniformiteit in afspraken die voor een landelijk opererende organisatie als Philadelphia belangrijk zijn.”

Van Driel vindt dat de decentralisatie de relatie met het zorgkantoor veranderde. “We sluiten nu niet alleen contracten met het zorgkantoor, maar ook met de gemeente of direct met zorgverzekeraars. Daardoor zijn we minder afhankelijk van het zorgkantoor. Anders gezegd: het zorgkantoor is minder machtig. Daardoor is de relatie verbeterd, naar mijn gevoel.”

Het volledige artikel lezen?

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven