Nieuws

Soepele overgang transitie blijft uit

18 juli 2014

VGN en ActiZ bekritiseren bij het ministerie van VWS de manier waarop gemeenten en zorgkantoren voor transitiejaar 2015 zorg inkopen. In een artikel op zorgvisie.nl geven beide organisaties aan dat de zorginkoop verre van uniform is en de kortingen veel hoger zijn dan in de Tweede Kamer is afgesproken.

VGN-bestuurslid Gabriël Zwart vraagt aandacht voor de manier waarop veel gemeenten momenteel zorg voor mensen met een beperking inkopen. 'Via ons meldpunt komen signalen binnen over gemeenten die bij de Wmo-zorginkoop kortingen opleggen aan zorginstellingen die oplopen tot boven de 40 procent. Dit is in tegenspraak met de garanties die staatssecretaris Van Rijn aan de Kamer heeft gegeven over een zogeheten 'zachte landing' en de voor 2015 gematigde landelijke Wmo-korting van 11 procent. Dergelijke kortingen zijn ook strijdig met de wetsbepaling dat er voor de Wmo moet worden ingekocht op basis van reële kostprijzen. Als gemeenten zo snel ingrijpen in de bedrijfsvoering is dat een risico voor de kwaliteit van zorg. Cliënten worden daardoor uiteindelijk het kind van de rekening. Inmiddels zijn wij met het Platform Directeuren Sociale Pijler - de gemeentedirecteuren die namens de wethouders Sociale Zaken de inkoop in het sociale domein verzorgen - druk in de weer om de kwaliteit van het inkoopproces te verbeteren.'

Langdurige zorg

VGN en ActiZ maken niet alleen bezwaar tegen de Wmo-inkoop. Ook bij de inkoop van langdurige zorg door de zorgkantoren gaat het volgens hen mis. Alle zorgkantoren moeten het door ZN vastgestelde inkoopkader volgen. De concessiehouders doen dat wel, maar nemen ook de vrijheid om de criteria uit het inkoopkader op eigen wijze te interpreteren en te wegen. Vooral de manier waarop het criterium en de normering voor 'kwaliteit' wordt toegepast, stuit op kritiek. De kortingspercentages op de tarieven variëren van 2,5 procent tot maar liefst 7,5 procent. Vooral op het criterium 'kwaliteit' wordt flink extra gekort door verzekeraars. Volgens VGN komt hiermee de gewenste uniformering van zorginkoop niet tot stand. Niet alleen doordat de kortingen hoog zijn, maar ook doordat de extra administratieve belasting onverminderd hoog blijft tijdens de zorginkoop.

Niet realistisch

Met het uitstel van de publicatiedatum van het inkoopkader met een maand, is de termijn voor bezwaar- en indieningsofferte met twee weken verlengd. VGN vindt dit niet realistisch, vanwege de omvangrijke transitie en de vakantieperiode waarin dit allemaal speelt. Beide koepels monitoren de situatie momenteel en zullen binnenkort meer waarschuwingen afgeven.

 

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven