Nieuws

'Zorgkantoren strenger dan VWS'

17 juli 2013

De meeste zorgkantoren beperken volgend jaar de toegang tot AWBZ-instellingen sterker dan het ministerie van VWS voorschrijft in zijn bezuinigingsplannen. Ook hanteren de zorgkantoren zwaardere tariefkortingen dan VWS heeft opgelegd. Dat blijkt uit de deze week verschenen nota’s van inlichtingen van de zorgkantoren. Daarover schrijft Zorgvisie in haar Weekoverzicht 28.

De zorgkantoren van de grootste concessiehouders hebben hun nota’s van inlichtingen gepubliceerd. Hiermee stellen zij definitief hun inkoopbeleid voor 2014 vast. Vorige maand oogstten de voorlopige inkoopdocumenten van de zorgkantoren nog kritiek van zorgaanbieders. De brancheorganisaties ActiZ en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) stelden vast dat zorgorganisaties harder worden gekort door de zorgkantoren van onder andere Achmea, Menzis, CZ en VGZ dan noodzakelijk is volgens de kabinetsplannen.

Deze week blijkt dat de zorgkantoren vrij weinig van die kritiek hebben meegenomen in hun definitieve beleid. Zo hanteren Achmea en Menzis boven op de landelijke korting op de tarieven voor intramurale zorg nog steeds een ‘eigen’ korting. Bovendien beperken deze zorgkantoren net zoals de zorgkantoren van CZ de toegang tot het verzorgingshuis in de ouderenzorg en tot de instelling in de gehandicaptenzorg. ‘Waar in de kabinetsplannen enkel gehandicapten met een zorgzwaarte van niveau 1 en 2 geen indicatie meer krijgen voor de functie “zorg met verblijf”, geldt dat bij Achmea, CZ en Menzis ook voor mensen met een zorgzwaarte van niveau 3 minder plekken beschikbaar zijn’, aldus een beleidsmedewerker van VGN. ‘Daarnaast schrapt het zorgkantoor van CZ de toeslag die bestaat voor kinderen die in een zorginstelling verblijven. Ten slotte voert CZ ook nog een vaste tariefmix in voor dagbesteding, ongeacht de daadwerkelijke zorgzwaarte van cliënten.’

Directeur Hans Schirmbeck van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland noemt het inkoopbeleid van zorgkantoren ‘buitengewoon kwalijk’. ‘Als gehandicaptenzorg moeten wij tot 2017 een miljard euro bezuinigen. Dat is een grote uitdaging, maar we begrijpen dat het nodig is en daarom werken we daar als sector aan mee. We hebben met VWS nagedacht over hoe we die besparingen het beste kunnen inkleden en hebben onze handtekening gezet onder het zorgakkoord. Dan is het heel spijtig dat zorgkantoren nog voordat de inkt van het zorgakkoord droog is, met strenger inkoopbeleid aan-
komen.’

Na de zomer zal de staatssecretaris met zijn transitieplan komen. ActiZ roept hem op om hierin tot een eenduidig kader te komen waaraan alle partijen, ook de zorgkantoren, zich moeten houden. Zorgverzekeraar CZ reageert desgevraagd op de bezwaren van de zorgkoepels. ‘Wij hebben de afgelopen jaren bewust dit beleid gevoerd om, rekening houdende met de beperkte groeiruimte, de financiële taakstellingen, de toenemende zorgvraag en verschuivingen in de zorgzwaarte bij verblijfsinstellingen, binnen de contracteerruimte opnamemogelijkheden te houden. Dit geldt ook voor het opvangen van de toegenomen zorgvraag ten gevolge van het VWS-beleid met betrekking tot het persoonsgebonden budget (pgb). Om dit mogelijk te maken, zijn de afgelopen jaren - maar ook voor 2014 - diverse instrumenten gehanteerd, waaronder kortingen en prikkels tot doelmatigheid.’

Deze pagina is een onderdeel van: