Nieuws

Deelnemers gezocht veldarena voor het thema arbeidsmarktproblematiek

26 maart 2019

TNO en Bureau HHM doen in opdracht van FCB en CAOP een breed onderzoek naar de arbeidsmarktproblematiek in 10 zorg- en welzijnsbranches, waaronder de sector gehandicaptenzorg. 

Afbeelding van een vraagteken en twee uitroeptekens. Kan gebruikt worden bij een enquête.

In 2018 is een werkgeversenquête gehouden onder organisaties binnen de verschillende branches.
De meest opvallende resultaten van deze enquête zijn:
• de krimp in banen bij een deel van de organisaties,
• de toekomstige personeelsbehoefte,
• kwalitatieve mismatch bij de werving van nieuw personeel, en,
• de toename in werkdruk en agressie en geweld ondanks de landelijke campagnes.

Er is behoefte aan verdieping op deze resultaten. Het doel van dit onderzoek is daarom, om meer inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van arbeidsmarktproblematiek. Op basis van dit onderzoek doen we aanbevelingen voor beleidsontwikkeling.

In dit kader organiseren we voor elke branche een veldarea. Een veldarena is een interactieve bijeenkomst waarin we vanuit verschillende invalshoeken met elkaar in gesprek gaan. Professionals krijgen dus de kans input te geven vanuit eigen ervaringen en mensen te ontmoeten die andere ervaringen hebben.

Per veldarena nodigen wij 15-20 deelnemers uit, waaronder vertegenwoordigers van werkgevers (HR-medewerkers, managers, teamleiders) en vertegenwoordigers van werknemers (zorg- en welzijnsprofessionals, afgevaardigden van de OR/Personeelsvertegenwoordiging).

Op woensdag 17 april van 13.00 tot 17.00 uur organiseren wij in Utrecht een veldarena voor de sector gehandicaptenzorg.

Om ons een goed beeld te kunnen vormen van de praktijk, is de inbreng van professionals ontzettend belangrijk. Zij kunnen toelichten wat de krimp in banen betekent voor zichzelf, collega’s en de organisatie, of waar zij tegenaan lopen op het gebied van werkdruk en agressie. Wij zoeken vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers die in staat zijn om te reflecteren op (onderdelen van de) resultaten van de enquête.
Om een verhaal te vormen bij de resultaten uit de enquête nodigen wij graag voldoende en passende professionals uit. Wilt u meedoen aan een veldarena, meld u dan aan via deze link.

Voel u vrij om deze uitnodiging te verspreiden onder personen in uw netwerk. Zij kunnen zichzelf op dezelfde manier aanmelden. Na aanmelding ontvangt u de praktische informatie.

Maarten Huttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner

Deze pagina is een onderdeel van: