Nieuws

Definitieve informatiekaart spoedzorg

08 juli 2015

Deze week ontvingen wij de verwachte definitieve informatiekaart spoedzorg (bijlage).
De wijzigingen ten opzichte van de eerdere herziene versie die wij op 11 mei op de website plaatsten betreffen de beschreven casuistiek. Enkele casussen zijn aangepast, waardoor nog duidelijker is gemaakt onder welke wetten (Wlz, Wmo, Jeugdwet of Zvw) verschillende situaties van spoedzorg vallen.
 

Deze pagina is een onderdeel van: