Nieuws

Definitieve rekentool Wmo individuele begeleiding 2024 beschikbaar

02 januari 2024

In opdracht van de VNG, VGN, Zorgthuisnl, ActiZ en GGZ Nederland heeft Berenschot in 2020 voor het eerst een rekentool ontwikkeld voor de berekening van de tarieven voor Wmo-huishoudelijke hulp en individuele begeleiding. Deze rekentool wordt ieder jaar geactualiseerd in verband met wijzigingen in de cao’s en sociale premies. De definitieve versie van de rekentool 2024 is vanaf nu beschikbaar (nadat de voorlopige versie eind 2023 al gepubliceerd was).

WMO 2024

Transparant en eenvoudig kostenprijzen in kaart brengen

De rekentool helpt gemeenten en zorgaanbieders het gesprek over kosten en tarieven te voeren langs een transparante structuur, in lijn met de AMvB Reële prijs. Het doel is om op een transparante en eenvoudige wijze kostprijzen in kaart te brengen voor de Wmo voorzieningen Hulp bij het Huishouden en individuele begeleiding. De (Excel-)tool is voorzien van een uitgebreide handleiding. Daarmee verwachten we dat dit instrument behulpzaam zal zijn bij de onderhandelingen over reële tarieven.

Jaarlijkse actualisatie van de rekentool

De rekentool houdt rekening met de toepasselijke cao’s voor de VVT, GHZ, GGZ en Sociaal werk. In verband met wijzigingen in de cao’s plus actuele informatie over pensioenpremies en sociale zekerheid wordt de rekentool ieder jaar geactualiseerd. Op de site van de VNG kunt u de geüpdatete versie van de rekentool (definitieve versie 2024) vinden. 

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch