Nieuws

Definitieve versie van Valrisico-inventarisatielijst beschikbaar

11 oktober 2013

De definitieve versie van de Gemiva-SVG Valrisico-inventarisatielijst (VRI) is beschikbaar. De lijst is een hulpmiddel voor (persoonlijk) begeleiders. Met de VRI kunnen zij in enkele minuten bepalen of hun cliënt een verhoogd risico heeft om te vallen. Zo kunnen er tijdig preventieve acties ondernomen worden om vallen te voorkomen.

kladbord met pen

Binnen de Gemiva-SVG Groep bestaat deze actie uit het inschakelen van de valpreventiespecialist, die na een uitgebreide screening adviezen geeft. Deze werkwijze heeft in de afgelopen jaren zijn effect bewezen.

Aanleiding

Uit onderzoek blijkt dat de helft van de ouderen in de verpleeg- en verzorgingshuizen tenminste één keer per jaar valt. Een val kan voor oudere mensen met een verstandelijke beperking ernstige gevolgen hebben. Gebroken ledematen en de bijbehorende onderzoeken en opnames in een ziekenhuis maken dat een val een behoorlijke impact heeft. Een intensieve periode van revalideren volgt, waarbij mensen vaak aan zelfstandigheid moeten inleveren. Een val zorgt er bovendien in veel gevallen voor dat mensen bang worden voor een volgende val. Hierdoor gaan ze krampachtiger bewegen wat het gevaar op vallen weer vergroot.

Instrument wetenschappelijk getoetst

In de afgelopen jaren ontwikkelde Steven Kalkman, fysiotherapeut bij de Gemiva-SVG Groep na deelname aan de VGN-masterclass wetenschappelijk onderzoek de Valrisico-inventarisatielijst. In een wetenschappelijk onderzoek ging hij na of dit instrument valide en betrouwbaar is. Kalkman: “Uit mijn onderzoek is gebleken dat de VRI een eenvoudig, betrouwbaar en een valide hulpmiddel is voor persoonlijk begeleiders, waarmee zij kunnen bepalen of er bij hun cliënten sprake is van (potentieel) valrisico.”

De VRI is vervolgens in een pilot in gebruik genomen. Dit gebeurde in verschillende ouderenlocaties van de Gemiva-SVG Groep en SOVAK, met wie op het gebied van valpreventie regelmatig kennisuitwisseling plaatsvindt. “Tijdens de pilot wilden we de ervaringen van de persoonlijk begeleiders horen en ontdekken of we uitspraken kunnen doen over de normscore in relatie tot de praktijk. We vergeleken de uitkomsten van de VRI per cliënt met de uitkomsten van de POMA/Tinetti. Dit is een test die fysiotherapeuten gebruiken om valrisico op motorisch gebied vast te stellen. Het bleek dat rollatorgebruik een verlagende invloed heeft op de score op de VRI. Daardoor scoorden cliënten met valrisico onder de normscore. Naar aanleiding van deze analyse hebben we een aanpassing gedaan in de normscore en was de definitieve versie van de Gemiva-SVG Valrisico-inventarisatielijst een feit.”

Praktijk

Bij de Gemiva-SVG Groep en SOVAK zijn de reacties op de Valrisico-inventarisatielijst positief, vertelt Steven Kalkman. “Persoonlijk begeleiders ervaren de lijst als praktisch hulpmiddel om in korte tijd het valrisico vast te leggen. Verder zijn zij erg tevreden over de vervolgscreening, die plaatsvindt als uit de lijst blijkt dat iemand een verhoogd risico op vallen heeft. Eén hulpverlener – bij de Gemiva-SVG Groep kan dat een fysio- of ergotherapeut zijn - doet die screening in de thuissituatie. Daardoor wordt de cliënt niet belast met meerdere bezoeken aan verschillende mensen.”

Praktische adviezen

De vervolgscreening is een brede screening, gericht op medische en paramedische aspecten, op leefstijl en uiteraard op valgeschiedenis. De fysio- of ergotherapeut doet breed onderzoek naar functies, mobiliteit en spierkracht en beoordeelt hulpmiddelen (rollators, schoeisel e.d.) op kwaliteit en de manier van gebruiken. Ook wordt de omgeving gescreend op valrisicofactoren.

Steven Kalkman: "Begeleiders die wij hebben gesproken, zijn blij met de praktische adviezen die uit die vervolgscreening komen. Deze variëren van aanpassingen in hulpmiddelen en schoeisel tot het volgen van een specifieke valpreventie- en valtraining en het evalueren van de medicatie met de behandelend arts.”

Meer informatie

Voor meer informatie over het valpreventiebeleid van de Gemiva-SVG Groep, de ontwikkelde valpreventieproducten of de eerder genoemde documenten kunt u contact opnemen met Steven Kalkman, steven.kalkman@gemiva-svg.nl

 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten