Nieuws

Knelpunteninventarisatie Proactieve medische zorgplanning in de langdurige zorg

03 januari 2022

Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ) is gestart met de ontwikkeling van een multidisciplinair kwaliteitsinstrument rondom de Proactieve medische zorgplanning in de langdurige zorg. Een kwaliteitsinstrument beschrijft wat noodzakelijk is om vanuit het perspectief van de cliënt goede zorg te verlenen. Een belangrijke eerste stap bij het ontwikkelen van een kwaliteitsinstrument is het inventariseren van knelpunten die ervaren worden in de praktijk. Eén van de manieren waarop ze dat doen is middels een digitale vragenlijst. SKILZ vraagt hiervoor uw input.

Logo SKILZ

Waarom proactieve medische zorgplanning?

Kwetsbare cliënten met een complexe zorgvraag die langdurige zorg ontvangen, zoals kwetsbare mensen met een chronische aandoening en mensen met een verstandelijke beperking, krijgen vaak te maken met achteruitgang op lichamelijk, psychisch, sociaal en/of communicatief gebied. Dit kan hun functioneren en kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Zodra deze cliënten in de laatste levensfase terecht komen, ligt er een uitdagende taak voor zorgprofessionals om zorg te bieden die recht doet aan wat voor de cliënt en zijn of haar kwaliteit van leven belangrijk is. Door proactieve medische zorgplanning kunnen zorgprofessionals tijdig helder krijgen welke wensen en doelen de cliënt heeft in de huidige en toekomstige medische behandeling.

Ontwikkeling van het kwaliteitsinstrument

Een belangrijke eerste stap bij het ontwikkelen van een kwaliteitsinstrument is het inventariseren van actuele problemen, oftewel knelpunten, die ervaren worden in de praktijk. Eén van de manieren waarop SKILZ dat doet, is middels een digitale vragenlijst. De opgehaalde knelpunten worden gebruikt voor het opstellen en prioriteren van uitgangsvragen voor de ontwikkeling van het kwaliteitsinstrument.

Deelname middels vragenlijst

Werkt u in de langdurige zorg voor kwetsbare cliënten met chronische aandoeningen en/of voor mensen met een verstandelijke beperking? Bent u vertegenwoordiger van bovenstaande doelgroep(en)? Of werkt u voor een organisatie of instantie die zich op een andere manier bezighoudt met de zorg voor deze doelgroep(en)? Vul dan graag de vragenlijst in. 

Klik op deze link om de vragenlijst te starten. Het invullen duurt 10 à 15 minuten. De vragenlijst kan ingevuld worden tot 17 januari 2022.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de procesbegeleider Patricia Jepma (p.jepma@skilz.nu)

 

Deze pagina is een onderdeel van: