Nieuws

Knelpuntenanalyse beweging bij cliënten in de langdurige zorg

13 april 2023

Tegen welke knelpunten lopen zorgverleners aan bij het meer laten bewegen van mensen met een verstandelijke beperking? Stichting KwaliteitsImpuls Langdurige Zorg (SKILZ) wil deze knelpunten in kaart brengen om een kwaliteitsinstrument op het thema bewegen te ontwikkelen. Deel jouw knelpunten via een vragenlijst.

Beweging

Kwaliteitsinstrument biedt ondersteuning

Het doel van het kwaliteitsinstrument is zorgverleners te ondersteunen in hoe zij ouderen en mensen met een verstandelijke beperking meer kunnen laten bewegen.

Deel jouw knelpunten via de vragenlijst

Ben je medewerker in de gehandicaptenzorg? Deel met SKILZ tegen welke knelpunten je in de praktijk aanloopt als het gaat om het meer laten bewegen van mensen met een verstandelijke beperking.

Vul direct de vragenlijst in 

Invullen duurt maximaal tien minuten en is anoniem. Invullen kan tot uiterlijk 24 april 2023. 

Knelpuntenanalyse om te bepalen of richtlijnen nodig zijn

De Gezondheidsraad heeft nationale richtlijnen en beweegadviezen gepubliceerd. Deze richtlijnen en adviezen geven per doelpopulatie een beweegnorm aan minimale beweegminuten per week.

In de praktijk blijkt echter dat cliënten in de langdurige zorg deze beweegnorm niet altijd halen. Na een aantal gesprekken met mensen uit het veld, blijft er nog wat onduidelijkheid heersen of de ontwikkeling van een richtlijn nu de beste oplossing is, of dat dit onderwerp anders ingestoken zou moeten worden. Vandaar deze knelpuntenanalyse voordat de werkgroep opgestart wordt.

Over SKILZ

Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ) werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van langdurige zorg in Nederland door het ontwikkelen, beheren en herzien van kwaliteitsinstrumenten. Op dit moment is SKILZ bezig met een multidisciplinaire richtlijn over beweging bij cliënten in de langdurige zorg.

Deze pagina is een onderdeel van: