Nieuws

Werkgroeplid gezocht met affiniteit in de verstandelijk gehandicaptenzorg voor de richtlijn Mondzorg

Leestijd: 3 minuten
20 mei 2022

Stichting KwaliteitsImpuls Langdurige Zorg (SKILZ) ontwikkelt kwaliteitsinstrumenten voor cliënten die langdurige zorg ontvangen. Op dit moment is een enthousiaste multidisciplinaire werkgroep bezig om een richtlijn te ontwikkelen over het thema Mondzorg. Voor deze werkgroep zijn wij nog op zoek naar een werkgroeplid met affiniteit in de verstandelijk gehandicaptenzorg.

Logo SKILZ

Aanleiding kwaliteitsinstrument 

Klachten zoals pijn, problemen met kauwen, gaatjes, afgebroken tanden, tandvleesproblemen en/of een slechtzittend kunstgebit komen veel voor bij kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Deze klachten hebben grote impact op hun kwaliteit van leven en vormen een groot gezondheidsrisico. De klachten zijn veelal het gevolg van verminderde vaardigheden met betrekking tot het verzorgen van de mond en het communiceren over pijn. Zorgprofessionals zijn op zoek naar handvatten hoe te handelen als de mondhygiëne bij cliënten in de langdurige zorg verslechtert of hulp hierbij wordt geweigerd. Ook is er behoefte aan betere inbedding van de mondverzorging in de dagelijkse zorgactiviteiten. Daarnaast spelen er vraagstukken rondom preventie; hoe kan vroegtijdig worden ingespeeld op mogelijke oorzaken om zo verslechtering van de mondgezondheid te voorkomen?  

Er bestaat reeds een richtlijn van Verenso voor mondzorg in verpleeghuizen (“Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen”). Echter is er geen recenter kwaliteitsinstrument dat multidisciplinair is ontwikkeld en zich richt op zowel ouderen als mensen met een verstandelijke beperking. 

Taken werkgroepleden 

Van werkgroepleden wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de richtlijn door:  

  • het voorbereiden en bijwonen van ongeveer 8 werkgroepbijeenkomsten (een bijeenkomst duurt 2 uur; op dit moment zijn er drie bijeenkomsten geweest) 

  • het kritisch lezen en bediscussiëren van overzichten van literatuur en conceptteksten 

  • het meeschrijven van conceptteksten met andere werkgroepleden 

  • namens de vereniging verantwoordelijkheid dragen voor terugkoppeling naar de achterban  

  • het bewaken van de balans tussen wetenschappelijke basis en praktische toepasbaarheid  

Werkgroepleden krijgen een vacatievergoeding en (indien een fysieke vergadering gepland is) reiskostenvergoeding op basis van bijgewoonde bijeenkomsten. Bureaumedewerkers van SKILZ ondersteunen en begeleiden het proces dat de werkgroep doorloopt. De ontwikkeling van het kwaliteitsinstrument duurt tot medio 2023.  

Interesse? 

Heeft u affiniteit en/of expertise in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Vindt u het leuk om mee te denken over thema’s zoals het signaleren van problemen in de mond, de uitvoering van de dagelijkse mondverzorging en benaderingswijzen bij mondzorg? Dan is SKILZ op zoek naar u! Neem voor meer informatie voor 1 juni 2022 contact op met Patricia Jepma, procesbegeleider richtlijnontwikkeling bij SKILZ, via p.jepma@skilz.nu

Deze pagina is een onderdeel van: