Nieuws

Denk je mee over betere ondersteuning voor mensen met LVB?

18 september 2019

Op woensdag 11 september verzorgde de VGN in samenwerking met het Kenniscentrum LVB en met ondersteuning van het Instituut voor Publieke Waarden twee reflectiesessie over Werken en Inkomen & Schulden die voortkomen uit het Leerprogramma LVB. Een twintigtal professionals en ervaringsdeskundigen kwamen in Utrecht bijeen om aan de hand van casuïstiek van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) te ontrafelen in welke systeem ze in de praktijk vastlopen. 

De bijeenkomsten staan in een reeks van vier reflectiesessie en drie Praktijklabs waarin wordt gekeken hoe we kunnen leren en ontwikkelen van cauïstiek uit de praktijk om te komen tot betere hulp voor mensen met een LVB, maar vooral ook tot een betere verbinding tussen de verschillende domeinen (wonen, werken, leren). In de reflectiesessies worden de belangrijkste systeemknelpunten ontrafeld. In de Praktijklabs gaan de deelnemers vervolgens aan de slag met deze knelpunten en wordt gekeken naar wat oplossingen kunnen zijn. Hier volgen maatschappelijke businesscases uit voort.
Naast de thema’s Werken en Inkomen & Schulden komen ook ‘Wonen’ en ‘Duurzame relaties’ aan bod.

Jouw inbreng belangrijk

De inbreng van deskundigen bij de reflectiesessies en Praktijklabs is belangrijk. Voor de praktijklabs in oktober en november nodigt VGN bestuurders, managers en professionals van haar leden van harte uit om deel te nemen. Ook andere  partijen die betrokken zijn bij deze thema’s, zijn van harte welkom. We denken aan ambtenaren van de gemeente, maar ook medewerkers van cliëntenorganisaties, woningcorporaties, het UWV of andere zorgaanbieders. Aanmelden kan via het inschrijfformulier onderaan deze pagina. 


Waarom is dit leertraject belangrijk?

De vraag naar hulp bij mensen met een LVB in onze sector blijft groeien. Steeds vaker wordt een beroep op ondersteuning en hulp gedaan omdat mensen met een LVB meer dan anderen problemen ervaren in het meedoen in de samenleving. Op 6 februari jl. heeft de VGN tijdens een bestuurlijke kick-off van het Leerprogramma LVB deze problematiek verkend. Vervolgens zijn 9 interessante casussen verzameld rondom deze thema’s die als basis dienen voor het Leerprogramma. 

Reflectiesessie 11 september

Het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) heeft ervaring in het leveren van maatwerk aan kwetsbare huishoudens die zijn vastgelopen in bureaucratie, bijvoorbeeld met schulden, huisvesting of  uithuisplaatsingen. IPW kijkt naar hoe knelpunten opgelost kunnen worden en ook benut kunnen worden voor een grotere groep mensen.
Tijdens de bijeenkomst op 11 september analyseerden de deelnemers casuïstiek rond de thema's werk en inkomen/schulden. Interessante vragen werden opgeworpen: Vinden we (sector, maatschappij, mensen met LVB) het wel echt belangrijk dat mensen met een beperking passend werk hebben? Zijn we hier ambitieus genoeg in? De ervaringsdeskundigen van de LFB merkten tijdens de reflectiesessies op dat het vaak lijkt dat als je het goed doet, je niet wordt beloond, maar juist afgestraft met minder hulp. Terwijl juist die hulp ervoor zorgt dat het goed gaat. Uiteindelijk werd rondom beide thema's een top 3 van belangrijkste knelpunten gemaakt.
Tijdens de praktijklabs in oktober en november gaan we werken aan nieuwe handelingsperspectieven die een oplossing kunnen bieden voor deze knelpunten. De praktijklabs worden georganiseerd op:

Maandag 28 oktober, 13.00-17.00 uur, Praktijklab 1
Dinsdag 5 november, 13.00-17.00 uur, Praktijklab 2
Donderdag 14 november, 13.00-17.00 uur, Praktijklab 3
 

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: