Nieuws

Derde editie e-magazine #Voor de jeugd

13 oktober 2014

Hoe gaan professionals en ambtenaren om met de snel naderende transitie van de jeugdhulp? Hoe gaan gemeenten om met het dilemma ‘privacy versus integraal werken’? Hoe anticipeert de provincie? En hoe verloopt de samenwerking tussen gezin, jeugdhulp en onderwijs? Dit en meer valt te lezen in deze derde editie van #Voordejeugd, waarin overigens ook de mensen aan het woord komen om wie het gaat.

In de serie 'Ondertussen bij…' een interview met Leona Bierhuis, productgroepmanager Gezinscoaching en Toeleiding van het CJG Den Haag en Mark Rieff, zorgmanager van Logeervoorziening Zomers Hof van Middin.

Wat betekenen de transitie en de transformatie voor het personeel van betrokken organisaties?

Mark Rieff: “Wij zijn ook al een tijdje bezig om, vooral in de ambulante hulpverlening, wijkgericht te werken. We plaatsen medewerkers nu ook in een bepaalde wijk. Vroeger moest een begeleider wel eens van Voorburg naar Leidschendam en dan weer naar Den Haag, maar nu is die oriëntatie op de wijk een stuk belangrijker geworden. We kijken daardoor veel meer ‘naar buiten’. Vroeger ging je met de cliënten naar de supermarkt en dat was het dan. Nu is het: hier in Bouwlust en Vrederust zijn honderden initiatieven in het sociale domein en daar moeten we langs om te kijken wat kansrijk voor ons is.”

Het magazine #Voor de jeugd wordt gemaakt door de ministeries van VWS en VenJ, in samenwerking met jongeren, zorgprofessionals en gemeenten.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen