E-magazine ‘Voorkomen van geweld in de jeugdzorg’

In de week van 9 tot 13 november organiseerden de Branches Gespecialiseerde Zorg Jeugd – de samenwerking van de Nederlandse ggz, Jeugdzorg Nederland, VGN en de VOBC - en de ministeries van J&V en VWS het online congres over het herkennen en omgaan met geweld in de jeugdzorg, en de inzet van ervaringsdeskundigen daarbij.

in dialoog

In 2019 deed Commissie De Winter hiervoor een aantal aanbevelingen. De BGZJ, Nidos en de Rijksoverheid hebben in de tussentijd gewerkt aan een pakket aan maatregelen om het leed van de slachtoffers te erkennen en te leren voor de toekomst. Eind 2020 is het tijd voor een tussenstand. Wat is er inmiddels gebeurd? Wat is er inmiddels gedaan om geweld te voorkomen? En hoe kunnen we leren van wat slachtoffers hebben meegemaakt? Je leest het in dit verslag van het online vierdaags congres over het voorkomen van geweld in de jeugdzorg in november 2020. De presentaties zijn terug te zien op de website. Daar kunt u ook het afsluitende webinar terugkijken. Deze is beschikbaar tot 18 december 2020.

Online magazine
We realiseren ons dat deze onderwerpen op de agenda moeten blijven en besproken moeten blijven worden, met collega’s, leidinggevenden en zeker ook met de cliënten zelf. Om dit te faciliteren hebben we een online magazine gemaakt met de belangrijkste opbrengsten van de congresweek en het afsluitende webinar. Wij nodigen u van harte uit om dit online magazine te delen en in te zetten binnen uw organisatie om het gesprek over geweld te blijven aangaan.

 ‘Neem de tijd om gesprek met elkaar te voeren’
José Schilderinck, bestuurder bij Ambiq: “Het is belangrijk dat je de tijd neemt om met elkaar het gesprek te voeren. Om zo ervaring en kennis te delen en daarvan te leren. Vaak vinden dialogen horizontaal plaats tussen lotgenoten of professionals. Maar dat moet eigenlijk ook – of misschien wel juist – verticaal: bestuurder, zorgverlener, cliënt: díe moeten met elkaar in gesprek. Door in de dialoog alle kanten te belichten ontstaat een goed beeld.” 

‘Er is niet één knop om resultaat te bereiken’
Peter Dijkshoorn, kinder- en jeugdpsychiater en ambassadeur lerend jeugdstelsel: “Er is niet één knop waarmee we dit resultaat gaan bereiken. We moeten ons bewust zijn van alle knoppen waaraan we kunnen draaien en die leiden tot een betere en veiliger jeugdzorg. En we moeten ons ervan bewust zijn dat het in instellingen beter kan.”

Het congres is achter de rug. Er zijn voldoende thema’s aangereikt om volgend jaar weer een congres te organiseren. Hopelijk dat we elkaar dan weer fysiek kunnen treffen

Deze pagina is een onderdeel van