Nieuws

Derde tijdvak SectorplanPlus opent 3 december

29 november 2018

De huidige én toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met deze enorme investering in het menselijk kapitaal: de professionals in Zorg en Welzijn. De aanvraagperiode voor het 3e tijdvak loopt van 3 december 2018 tot en met 21 december 2018.

sectorplanplus

Subsidie uit het SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 op basis van cofinanciering via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties in verschillende tijdvakken beschikbaar voor werkgevers in zorg en welzijn. Voor de scholingsactiviteiten gericht op instroom voor het SectorplanPlus heeft het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna VWS) € 330 mln. gereserveerd.

Eisen aan de aanvraag
Zorgorganisaties dienen een actieve bijdrage te leveren aan de realisering van de doelstellingen van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT’s) in de regio waar deze opleidingsactiviteiten worden uitgevoerd en is hier op aanspreekbaar. De in de aanvraag (opleidingsproject) opgenomen opleidingsactiviteiten passen binnen de doelstellingen van RAAT.

Wat is SectorplanPlus?
SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders.

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: