Nieuws

Kabinet maakt miljoenen vrij voor aanpak personeelstekorten

14 november 2017

Via SectorplanPlus maakt het Kabinet nog dit jaar €30 miljoen vrij om een begin te maken met het aanpakken van personeelstekorten in zorg en welzijn. Het bedrag maakt deel uit van eeninvestering van in totaal €320 miljoen in deze kabinetsperiode voor onder meer nieuwe instroom en bijscholing van medewerkers in de zorg. De 14 regionale werkgeversorganisaties, aangesloten bijRegioPlus, zijn contactpersoon voor de opleidingsprojecten met de werkgevers. Werkgevers kunnentussen 21 november en 5 december een opleidingsproject indienen via www.sectorplanplus.nl.

Impuls opleidingstrajecten

Dit betekent een impuls voor opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag
bedreigde medewerkers en omscholing binnen de organisatie via gekwalificeerde scholing. Minister Hugo
de Jonge van Volksgezondheid: "Het is alle hens aan dek. Tot 2025 hebben we ongeveer 100.000 tot 125.000 nieuwe medewerkers in de zorg nodig. Samen met werkgevers en werknemers moeten we
daarom fors aan de slag met gerichte plannen om personeel te behouden, aan te nemen en op te leiden."

Meer dan opleiden alleen

SectorplanPlus is specifiek op zoek naar werkgevers met ideeën om zorgverleners binnen hun organisatie
op de juiste plek te krijgen en te houden. Dit kan door om- en bijscholing van medewerkers, maar ook
plannen voor innovatieve manieren van werken zijn welkom. Het gaat om alle werkgevers in zorg en
welzijn.

Over SectorplanPlus

Subsidie van SectorplanPlus zal in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale
werkgeversorganisaties in verschillende tranches beschikbaar komen voor werkgevers in zorg en welzijn.
Voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS € 320 miljoen gereserveerd, waarvan het grootste deel
(€ 260 mln) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen (in totaal € 60 mln) is voor de overige sectoren in zorg en welzijn. SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met deze maatregelen zo´n 170.000 professionals in zorg en welzijn extra worden ondersteund.

Deze pagina is een onderdeel van: