Nieuws

Vergoeding bijscholings-/ inwerkosten voor extra inzet tijdens corona-crisis

27 maart 2020

Veel (zorg)professionals bieden zich op dit moment aan om in de gezondheidszorg bij te springen en te helpen de gevolgen van de corona-crisis op te vangen. Om het benutten van dit zeer welkome aanbod extra te stimuleren, wordt voor alle werkgevers in Zorg & Welzijn een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voegt een extra categorie subsidiabele activiteiten toe aan de subsidie SectorplanPlus.

Geld

Een herziene aanvraag hiervoor kunnen instellingen op een eenvoudige wijze doen door achteraf aan te geven hoeveel mensen een inwerktraject hebben gevolgd. Met behulp van vaste vergoedingsbedragen voor de inwerktrajecten wordt de hoogte van de subsidie bepaald. 

Zorginstellingen die al een opleidingsproject voor tijdvak 4 van SectorplanPlus hebben ingediend hoeven nu niets te doen en kunnen op een later moment de bijdrage binnen hun opleidingsproject registreren.

Zorginstellingen die geen opleidingsproject voor tijdvak 4 hebben lopen worden in staat gesteld ook gebruik te maken van SectorplanPlus.
Hiervoor hoeven ze nu zelf ook niets te doen anders dan de professionals die bij willen springen daadwerkelijk inwerken en inzetten. Dit zal op een voor die instellingen zo administratief eenvoudig en simpel mogelijke manier plaats vinden. De regionale contactpunten en de regionale werkgeversorganisaties zullen deze organisaties ondersteunen met aanmelding voor tijdvak 4 van SectorplanPlus zodat alle organisaties in Zorg en Welzijn zich de komende periode volledig kunnen richten op het verlenen van zorg.

Het is daarom belangrijk dat organisaties via het hiervoor ontwikkelde formulier op www.extrahandenvoordezorg.nl laten weten aan welke extra personele ondersteuning zij behoefte hebben. Voor organisaties die in tijdvak 4 nog niet hebben aangevraagd en geen extra ondersteuningsvraag hebben, maar waar interne scholing wel noodzakelijk is, geldt dat zij dit kunnen melden via de SectorplanPlus-projectleider in hun regio.

portretfoto van Gerard Schoep
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gerard Schoep

Deze pagina is een onderdeel van: