Nieuws

Sectorplan Plus - Vierde tijdvak op 2 december open

Leestijd: 2 minuten
15 november 2019

Vanaf 2 december 2019 is het vierde tijdvak open en kunnen arbeidsorganisaties een aanvraag indienen. Vanaf dezelfde datum kunnen nieuwe aanvragers zich registreren (een account aanmaken). Arbeidsorganisaties (aanvragers) die zich eerder in het eerste, tweede of derde tijdvak hebben geregistreerd kunnen direct inloggen en basisgegevens controleren en aanvullen.

Arbeidsorganisaties die niet uiterlijk 20 december 2019 een volledige aanvraag hebben ingediend komen niet voor subsidie in aanmerking in het vierde tijdvak. Opleidingstrajecten aangevraagd in het vierde tijdvak dienen tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021 van start gaan. De subsidie wordt verstrekt op basis van cofinanciering. 

VWS bepaalt op basis van de aanvragen het budget dat beschikbaar wordt gesteld voor het vierde tijdvak.  

Man in pak schrijft met vulpen op papier

Verandering ten opzichte van voorgaande tijdvakken

Behoud
Met het oog op focus op behoud van medewerkers staat het SectorplanPlus met ingang van het vierde tijdvak ook open voor trajecten die zorgaanbieders ondersteunen met het verbeteren van het werk- en organisatieklimaat. 

Kleine aanvraag met beperkte verantwoording 
Om voor arbeidsorganisaties met een beperkt aantal opleidingsactiviteiten de administratieve lasten te verminderen kunnen arbeidsorganisaties kiezen voor een kleine aanvraag tot 15.000 euro subsidie met beperkte verantwoording. 

Subsidiabele opleidingstrajecten en doelgroepen

De volgende scholingscategorieën komen in aanmerking:

 • Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
 • Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal
 • Beroepsopleidingen anders dan de voorgaande twee
 • Training en opleiding: lang (minimaal 128 uur)
 • Oriëntatiebaan
 • Training en ontwikkeling: middellang ( 40 tot 128 uur)
 • Training en ontwikkeling: kortdurend (3 tot 40 uur)

De cofinanciering is aangevraagd voor opleidingstrajecten, gericht op de volgende vier doelgroepen:

 • Nieuwe instroom
 • Met ontslag bedreigde werknemers
 • Opscholing (om ruimte creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing
 • Scholing van praktijkbegeleiders

De opleidingstrajecten die voor subsidie in aanmerking komen, zijn voor professionals in zorg en die in de cliëntenzorg werkzaam zijn (primair proces). In aanvulling op de cliëntgebonden functies worden ook scholingsactiviteiten gericht op het toerusten van werk- en/of praktijkbegeleiders, die de nieuwe instroom begeleiding moeten bieden, gesubsidieerd. 

De subsidie wordt via een regionale verdeelsleutel beschikbaar gesteld in verschillende tranches. Regionale werkgeversorganisaties, verenigd in RegioPlus, maken daarnaast plannen om regionaal tekorten aan te pakken, samen met organisaties uit alle branches. SectorplanPlus is gekoppeld aan deelname aan het RAAT-plan in jouw regio. Deelname aan RAAT en SectorplanPlus staat los van lidmaatschap van de regionale werkgeversverenigingen.

Waarom deze subsidie?

De huidige en toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met deze investering in het menselijk kapitaal: de professionals in zorg en welzijn. Tot en met 2022 stijgt de werkgelegenheid in zorg en welzijn met bijna 2.000 personen. Als we nu niets extra doen, kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot tussen 1.000 en 125.000 personen. Deze opgave vraagt inzet op het aantrekken van nieuwe mensen voor de sector. Minstens zo belangrijk, is het behoud van mensen voor de sector. Daarom is actie nodig om het tekort aan personeel in zorg en welzijn te voorkomen.

Maarten Hüttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner

Deze pagina is een onderdeel van: