Nieuws

Derde VGN Monitor Sociaal Domein

20 april 2015

Dit rapport bevat de resultaten van de derde meting 'Monitor Sociaal Domein'. Deze monitor, die in totaal uit vijf metingen in de periode 2014-2015 bestaat, gaat over de voortgang en gevolgen van de transities voor leden van de VGN. Onderwerpen die onder andere aan de orde komen: proces en resultaten inkoop, toegang, administratieve lasten en kwaliteitseisen, gevolgen van de decentralisaties.

vrouw houd clipboard vast en voert controle uit

De VGN gebruikt deze resultaten, samen met de signalen van leden in onder andere het Meldpunt HLZ, in de lobby naar VWS, VNG, de politiek en andere stakeholders.

Deze pagina is een onderdeel van: