Nieuws

Oproep aan VGN-leden: deel uw ervaringen over gevolgen decentralisatie

19 januari 2015

De VGN heeft begin januari een monitor uitgezet waarin leden gevraagd wordt naar de gevolgen van de decentralisatie naar gemeenten. De eerste week van de reactietermijn is inmiddels verstreken. Tot nu toe hebben circa vijftig leden de vragenlijst ingevuld. Om een goed beeld te krijgen is het erg belangrijk dat nog meer leden meedoen met deze monitor. We roepen de leden die dat nog niet gedaan hebben, dan ook op om de vragenlijst alsnog in te vullen.

Via onderzoeksbureau BMC hebben de lidorganisaties op 8 januari jl. een uitnodiging ontvangen om de vragenlijst in te vullen. Mocht u deze uitnodiging niet meer hebben, dan kunt u contact opnemen met Kees-Jan van de Werfhorst (keesjanvandewerfhorst@bmc.nl, 06-2275 0021) of met Susan van Klaveren (susanvanklaveren@bmc.nl, 06-5171 3159).

Belang

Het belang van actieve deelname door zoveel mogelijk lidorganisaties is groot. Het resultaat kan worden gebruikt bij de lobby en de belangenbehartiging van de VGN bij de staatssecretaris, de VNG, het Transitiebureau en politieke stakeholders.

De resultaten geven de VGN bovendien extra informatie, waarmee leden beter kunnen worden ondersteund in de verdere voorbereiding op en de uitvoering van de nieuwe wetgeving.

Uitvoering

De uitvoering van de VGN-monitor Wmo 2015 ligt bij BMC Onderzoek. Gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. De uitkomsten zullen niet te herleiden zijn naar individuele zorgorganisaties. U kunt de monitor tot en met vrijdag 23 januari 2015. Gezien de inhoud van de vraagstelling kunnen we ons voorstellen dat u de monitor doorstuurt aan de directeur, manager of projectleider die verantwoordelijk is voor de voorbereiding op de Wmo. Mogelijk zijn bepaalde vragen niet of lastig te beantwoorden. In dat geval vragen we u wel de overige vragen te beantwoorden.

De resultaten worden verwerkt in een rapportage en via een directiemail en op de VGN-website met u gedeeld.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking!

Voor meer vragen over de VGN Monitor kunnen lidorganisaties terecht bij Erie Merkus, emerkus@vgn.nl of 06-1320 1411.