Zevende VGN Monitor Sociaal Domein: Inkoop opnieuw erg arbeidsintensief

Er gaat nog steeds te veel tijd en energie naar inkoopprocessen en administratieve zaken. Tijd en energie die daarmee niet besteed kan worden aan jeugdhulp en ondersteuning. Dat laat de laatste monitor sociaal domein zien. In de monitor sociaal domein is aanbieders gevraagd naar hun ervaringen in het bieden van jeugdhulp en ondersteuning in het sociaal domein. 

Het inkoopproces voor 2017 was voor aanbieders opnieuw erg arbeidsintensief en zorgde voor een grote administratieve belasting van de organisatie. Aanbieders zien ook de beweging dat regionale samenwerkingsverbanden uit elkaar vallen en gemeenten ieder voor zich inkopen en verschillende eisen stellen. Dit maakt het proces voor aanbieders nog complexer.

De monitor laat ook zien dat het gebruik van de standaarden I-Sociaal Domein door gemeenten toeneemt, maar deze toename verloopt te langzaam. Nog te veel gemeenten gebruiken niet de standaarden. Hierdoor gaat er te veel tijd en geld verloren aan administratieve processen. Tijd en geld dat niet besteed kan worden aan jeugdhulp en ondersteuning. Een vorm van verspilling die maatschappelijk niet aanvaardbaar is.

Ook geven aanbieders aan dat ze te weinig betrokken worden bij de totstandkoming van tarieven en dat eisen eenzijdig worden opgelegd. Deze eisen staan soms innovatie in de weg. Bijvoorbeeld omdat ze niet passend zijn voor de specifieke doelgroep. De VGN pleit ervoor dat gemeenten in gesprek blijven met aanbieders om te komen tot passende tarieven, een eenvoudig inkoopproces, kwaliteit en innovatie.

De monitor bevat ook informatie over maatwerk ‘over domeinen heen’. In deze monitor is specifiek gevraagd naar de verbinding van onderwijs en jeugdhulp en naar de aansluiting van de Wmo en Participatiewet. Ook deze monitor laat zien dat schotten tussen systemen ervoor zorgen dat er onvoldoende maatwerk wordt gerealiseerd voor mensen met een beperking met vragen die niet binnen een wettelijk domein vallen. Twee jaar na de decentralisaties zien wij dat de doelen van de nieuwe wetten voor mensen met een beperking op dit punt nog zeker niet zijn gerealiseerd.

Deze monitor is de laatste van twee monitors die de VGN in 2016 heeft uitgezet onder haar leden.  Ze zijn een vervolg op vijf eerdere metingen. De VGN gebruikt(e) de informatie die uit de monitor naar voren komt in de lobby naar de Tweede Kamer, het algemeen overleg Wmo en Jeugd, het overleg met de VNG en in de voorbereiding op diverse algemene overleggen met de staatssecretaris.

In de bijlage vindt u het volledige rapport van de monitor. 

 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Gera van der Woude
Telefoonnummer
Gera van der Woude