Nieuws

Dichterbij schrapt in bureaucratie

09 oktober 2012

De nieuwe koers die zorgorganisatie Dichterbij heeft ingezet, moet in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland leiden tot ‘keigoede zorg’ voor mensen met een verstandelijke beperking en het terugdringen van de bureaucratie. Door het mes te zetten in overbodige regeltjes en papieren rompslomp denkt Dichterbij op termijn jaarlijks zeven miljoen euro te kunnen besparen. Dat geld gaat rechtstreeks naar de zorg voor de cliënt.

Dat hebben Frank Holtman en Geert Tullemans van de Raad van Bestuur vandaag gemaakt. Dichterbij is met 5.000 medewerkers en 5.000 cliënten een van de grootste zorgaanbieders in Nederland en is vanaf begin dit jaar bezig met het in gang zetten van een organisatieontwikkelingstraject.

Trendsetter blijven
Holtman: "We waren trendsetter met het ontmantelen van de grote instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, die we in dorpen en wijken weer midden in de samenleving hebben gebracht. We willen trendsetter blijven door in kleine, zelfstandige teams zorg te bieden die niet gehinderd wordt door protocollen en staatjes waarin elke minuut verantwoord moet worden. Centraal uitgangspunt van die teams is de zorg- en ondersteuningsvraag van de cliënt. De mensen met een verstandelijke beperking staan centraal en niets anders.”

Dichterbij heeft een jaarlijkse begroting van 240 miljoen euro. Nu gaat daarvan zestien procent op aan overheadkosten. Dat percentage ligt op het gemiddelde niveau van zorgaanbieders in Nederland, maar kan bij Dichterbij omlaag, zo stellen Hotman en Tullemans. Ze streven naar zeven miljoen euro per jaar. ,"Niet alleen wij als Raad van Bestuur vinden dat er teveel bureaucratie is, die opdoemt in de hele organisatie. Ook de medewerkers klagen over de bergen formulieren en veel te veel regeltjes die in de zorgsector gemeengoed is geworden. Het is zelfs een van de grootste irritaties van het personeel”, benadrukt Geert Tullemans.

Openheid en inspraak
De organisatieontwikkeling bij Dichterbij gebeurt in volledige openheid en met inspraak van de medezeggenschap van de medewerkers en de cliënten en/of hun verwanten. Vorige maand is het startsein gegeven voor honderden gesprekken met de zorgteams om wensen en knelpunten te inventariseren. Met afstand op nummer 1 staat de roep om minder bureaucratie. "Daaruit blijkt een breed draagvlak voor de nieuwe koers, die ook unaniem ondersteund wordt door de kerndirectie en onze Raad van Toezicht”, aldus Holtman en Tullemans.

De twee bestuurders van Dichterbij wijzen op de ingrijpende wijzigingen die de Nederlandse zorgsector wacht. ,,Met name de langdurige zorgverlening staat enorm onder druk”, zegt Holtman. Hij wijst erop dat de AWBZ inkrimpt en de gemeenten voor een deel gaan bepalen wie zorg verleent en wie daarvoor in aanmerking komt. Ook komt er meer eigen verantwoordelijkheid te liggen bij de cliënten en hun verwanten. Holtman: ,,Dichterbij wil niet afwachten, maar vooruitlopen op dat nieuwe zorgdecor. Door de vragen en wensen van de cliënt helemaal centraal te stellen. Zonder drempels en zonder ballast die niets met zorg te maken heeft. Dat willen we graag in samenwerking met partners als gemeenten, corporaties, welzijnsorganisaties, ondernemers en andere zorgaanbieders realiseren.”