Nieuws

Digitaal meldingenformulier voor Bopz-instellingen

16 december 2015

Vanaf maandag 4 januari 2016 kunnen zorginstellingen via een digitaal formulier een melding doen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, in het kader van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). De digitale wijze van melden vergroot de veiligheid, effectiviteit en efficiëntie van het melden. Voor het komende half jaar geldt nog een overgangsperiode. Vanaf 1 juli 2016 zijn Bopz-instellingen verplicht digitaal bij de IGZ te melden. Alle Bopz-aangemerkte instellingen ontvangen binnenkort een brief van de IGZ waarin zij worden geïnformeerd over de mogelijkheid tot digitaal melden.

Het nieuwe formulier is getest door een vertegenwoordiging van Bpoz-instellingen, waaronder drie VGN-leden. De test heeft geleid tot een aantal verbetervoorstellen, die zijn meegenomen in de verdere uitwerking en verbetering van het digitale meldingenformulier. Zo is het mogelijk gemaakt het formulier voor verzending eerst intern voor controle voor te leggen, bijvoorbeeld aan de geneesheer-directeur. Aan een andere wens, namelijk de mogelijkheid om Bopz-gegevens uit het eigen systeem van de instelling eenvoudig over te kunnen zetten naar de systemen van IGZ, wordt de komende tijd nog gewerkt. Zodra deze mogelijkheid beschikbaar komt, wordt u hierover geïnformeerd.

Wettelijke meldplicht Wet Bopz

Aan de wettelijke meldplicht vanuit de Wet Bopz verandert niets. Op de IGZ-webpagina over de meldingsplicht Wet Bopz staat op basis van welke artikelen uit de Wet Bopz aangemerkte instellingen verplicht zijn om melding te doen bij de IGZ. Ook vindt u daar een vraag-en-antwoord-document over het nieuwe digitale meldingenformulier.

Meer informatie

Meer informatie vindt u hier.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga