Nieuws

Verplicht digitaal melden BOPZ uitgesteld

19 mei 2016

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft signalen ontvangen dat het digitale meldingenformulier in het kader van de wet Bopz op uitvoeringsproblemen stuit. Zij heeft daarom besloten om de verplichting tot het digitaal melden in ieder geval op te schorten zolang de aangekondigde XML-oplossing nog niet is gerealiseerd.

Sinds 1 januari 2016 kunnen aanbieders meldingen in het kader van de wet Bopz digitaal indienen bij de IGZ. Eerder heeft de inspectie zorgaanbieders geïnformeerd dat er een XML-format van dit formulier wordt ontwikkeld, waarmee het eenvoudiger wordt om Bopz-gegevens uit het meldingensysteem van de zorgaanbieder over te zetten naar de database van de IGZ. Op basis van de toenmalige planning gaf IGZ aan dat vanaf 1 juli 2016 verplichte meldingen alleen nog via het digitale formulier ingestuurd mogen worden.

Realisering XML-format vertraagd

Het ontwikkelen van het XML-format vraagt meer tijd dan gepland en voordat IGZ met dit format live gaat, wil ze het format nog uitgebreid testen onder Bopz-aangemerkte zorginstellingen en bijbehorende software-leveranciers. Hiermee wil de inspectie borgen dat een werkende oplossing ontstaat die voor alle betrokken partijen winst oplevert. Zodra de uitkomsten van de testfase bekend zijn zal de IGZ u hierover opnieuw berichten.

Meldplicht Bopz

Aan de wettelijke meldplicht vanuit de Wet Bopz verandert niets. Op de IGZ-webpagina over de meldingsplicht Wet Bopz staat op basis van welke artikelen uit de Wet Bopz aangemerkte instellingen verplicht zijn om melding te doen bij de IGZ. Ook vindt u daar een vraag-en-antwoord-document over het nieuwe digitale meldingenformulier.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga