Doorleren in eigen tempo, naar uitdagend, betekenisvol werk

Het is belangrijk dat mensen met een beperking zichzelf en hun talenten op allerlei gebieden kunnen ontwikkelen. Werk is hierbij een belangrijk aspect, ook al gaat het vaak nog om onbetaald werk. In het kader van het programma 'Volwaardig leven' is gekeken naar meer ontwikkelmogelijkheden en drie leerlijnen te ontwikkelen die vanuit de dagbesteding kunnen worden aangeboden: één voor de sector groenvoorziening, één voor de sector facilitaire dienstverlening en één voor de sector logistiek. Het project is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van VWS, de LFB en de VGN. De Academie voor Zelfstandigheid is gevraagd deze leerlijnen - die kunnen worden afgesloten met een erkend branchecertificaat of praktijkbewijs - te ontwikkelen.

Woonhulpen halen hun diploma

Best passende werkplek

Werken geeft mensen eigenwaarde. Mensen met een beperking willen dan ook ‘gewoon werken’ en een bijdrage leveren aan de maatschappij, net als ieder ander. Het volgen van een leerlijn en het halen van een certificaat helpt mensen met een beperking bij het vinden van een best passende (onbetaalde) werkplek. De partijen die de leerlijnen gaan ontwikkelen willen er voor zorgen dat de leerlijnen worden erkend door de betreffende sector zodat het papiertje uiteindelijk echt waarde heeft. Ook moeten de opleidingen goed aansluiten bij de mogelijkheden van cliënten en de arbeidsmatige dagbestedingslocaties.  Hierbij is het belangrijk dat mensen met een beperking geschoold en getraind worden, in hun eigen tempo én passend bij hun situatie.  De leerlijnen worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen en zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg. 

Drie nieuwe leerlijnen

In de afgelopen jaren is de brancheopleiding Woonhulp succesvol gebleken. Woonhulp is een branche-erkende opleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om te werken in de gehandicapten- of ouderenzorg. De Academie voor Zelfstandigheid heeft in het afgelopen jaar ook  praktijkopleidingen en opleidingsmateriaal ontwikkeld met de 18 lokale academies, evenals andere zorgaanbieders. Dit project wil voortbouwen op deze successen en leerervaringen. Door dit te bundelen worden drie nieuwe leerlijnen ontwikkeld die in heel Nederland kunnen worden ingezet, namelijk:     
1. Leerlijn assistent facilitair medewerker 
2. Leerlijn assistent groenvoorziening
3. Leerlijn assistent logistiek

Helpt u mee?

Voor het realiseren van deze doelstelling is hulp nodig vanuit de gehandicaptensector. Op dit moment zijn de partijen druk bezig de projectstructuur in te richten en vragen ze zowel ervaringsdeskundigen als leden van de VGN om mee te werken aan dit project. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het delen van kennis, materiaal, content en/of in een redactieraad plaats te nemen waarin één van bovenstaande leerlijnen wordt ontwikkeld.  Ook wordt opgeroepen om lesmateriaal/content die ontwikkeld is bij de verschillende zorgorganisaties te delen zodat dit kan worden meegenomen in het ontwikkelen van de leerlijnen.

Hebt u behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Isabel Verleun, projectleider 06-422 68 141. Wilt u zich vóór 15 maart aanmelden voor een de redactieraden, ontwikkelgroep en/of lesmateriaal ter beschikking stellen? Mail dan naar het volgende adres info@zelfstandigzijn.nl t.a.v. Margriet Belder

Meer informatie over het programma Volwaardig leven 
Meer informatie over Academie voor Zelfstandigheid

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Dianne van der Veen
Telefoonnummer
06-41284280
Dianne van der Veen