Nieuws

Dringende oproep aan de politiek: Betrek de gehandicaptenzorg bij het debat over ouderenzorg

12 september 2023

De financiële situatie van de gehandicaptenzorg is zorgwekkend en vereist dringend politieke aandacht. De verwachtingen waren daarom hooggespannen voor het commissiedebat Gehandicaptenbeleid op 14 september. Helaas is dit debat nu voor de tweede keer dit jaar uitgesteld en vervangen door een debat over de ouderenzorg. De Vereniging Gehandicaptenzorg (VGN) is teleurgesteld, maar ziet ook kansen. Boris van der Ham, voorzitter van de VGN, roept de Tweede Kamerleden op om ook de gehandicaptenzorg mee te nemen in de bijdragen en moties tijdens dit debat.

Water staat ons aan de lippen, draai de bezuinigingen terug

Boris van der Ham, voorzitter van de VGN, doet in een video een oproep aan de Kamerleden om donderdag ook de problemen in de gehandicaptenzorg te betrekken in hun plannen, moties en bijdragen. Van der Ham benadrukt: "Er zijn bezuinigingen die teruggedraaid moeten worden in de ouderenzorg. Maar vergeet in dit brede debat over langdurige zorg dan ook de gehandicaptenzorg niet. Veel zorgaanbieders staan op het randje, door prijsstijgingen en een tekort aan personeel. Het is onverantwoordelijk om hier geen aandacht aan te besteden tijdens het debat aaanstaande donderdag. Want de nood in de gehandicaptenzorg is hoog. Het water staat ons aan de lippen. " 

Bekijk de langdurige zorg in zijn geheel

Ook Theo van Uum, directeur van de VGN, deed vorige week in een blog 'Alle hens aan dek voor de gehandicaptenzorg' een beroep op de politici in Den Haag om van koers te veranderen. Van Uum reageert een week later: "Ik was toen hoopvol. Van roepende over het water naar roepende in de woestijn is maar een kleine stap, zo bleek toen ik hoorde dat het debat was afgezegd." Hoewel Van Uum blij is dat de Tweede Kamer uitgebreid in gesprek gaat over de ouderenzorg, waar grote problemen spelen, wijst hij erop dat de knelpunten in de ouderenzorg net zozeer gelden voor de gehele langdurige zorg. Van Uum doet eveneens een dringend beroep op politici: "Bekijk donderdag de langdurige zorg in zijn geheel. Zorg ervoor dat elke bezuiniging die wordt teruggedraaid voor de ouderenzorg, ook voor de gehandicaptenzorg wordt geschrapt. Denk ook aan die 200.000 mensen met een beperking, hun verwanten en alle medewerkers in de gehandicaptenzorg die nu zich zorgen maken."

Zet debat Gehandicaptenbeleid weer op de agenda

Daarnaast hoopt de VGN dat er spoedig een debat over Gehandicaptenbeleid wordt gepland dat gericht is op de bijna twee miljoen Nederlandse burgers met een beperking en hun zorg en ondersteuning. Niet alleen vanuit de Wlz, maar ook vanuit de Wmo en de Jeugdwet. Met ruimte op de agenda voor het VN-verdrag Handicap. Zo kunnen we samen streven naar een samenleving waarin iedereen, ongeacht beperking, op een betekenisvolle en gewone manier kan deelnemen.

  •  Lees in deze brief de bijdrage van de VGN voor het debat Gehandicaptenbeleid. 
  • De VGN en Ieder(in) vinden dat er blijvende en integrale aandacht moet zijn voor de problemen van mensen met een beperking en hun naasten. Waarom dit belangrijk is, bespreken VGN-voorzitter Boris van der Ham en Ieder(in)-directeur Illya Soffer in deze podcast van VGN 'De politiek doet te weinig voor mensen met een beperking'.
  • In de afgelopen zomerperiode schonk de VGN veel aandacht aan de financiële situatie in de gehandicaptenzorg. We keken naar de belangrijkste oorzaken, we stonden stil bij de veerkracht uit de sector en nu kijken we vooruit. Hoe kunnen we uit de financiële problemen blijven en welke rol heeft de politiek hierin? En, wat zouden we vanuit de gehandicaptenzorg idealiter willen, ook vanuit de politiek? Je hoort en leest hier meer.
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen