Nieuws

Soffer en Van der Ham in podcast: 'De politiek doet veel te weinig voor mensen met een beperking'

07 september 2023

De politiek doet veel te weinig voor mensen met een beperking. Die stelling staat centraal in De StellingCast, de podcast van de VGN. VGN-voorzitter Boris van der Ham en Ieder(in)-directeur Illya Soffer, twee grote spelers in de lobby voor de gehandicaptenzorg en voor mensen met een beperking of chronische ziekte, voeren hierover het gesprek. De eerste vraag is of Den Haag voldoende tussen de oren heeft wat mensen met een beperking nodig hebben en wat er in de gehandicaptenzorg speelt. De tweede: kunnen de VGN en Ieder(in) hiervoor samen lobby voeren?

Boris van der Ham, Johan van Ruijven en Illya Soffer zitten aan een tafel achter microfoons in gesprek voor de Stellingcast
VGB-voorziteer Boris van der Ham (links), Johan van Ruijven (VGN) en Ieder(in)-directeur Illya Soffer(rechts) in gesprek voor De StellingCast
Remote audio URL
  • Beluister deze podcast via Spotify of Soundcloud

  • Liever lezen dan luisteren? Van deze podcast is een longread gemaakt.

Integrale aanpak nodig voor mensen met een beperking

De VGN en Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking en een chronische ziekte, vragen veel politieke aandacht voor de maatschappelijke opdracht om mensen met een beperking mee te kunnen laten doen in de samenleving. Boris van der Ham omschrijft hoe de politiek een rol kan vervullen in het waarmaken van de visie van de gehandicaptenzorg dat iedereen gewoon moet kunnen meedoen in Nederland: ‘De politiek moet veel integraler gaan denken over mensen met bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking. Laat het niet alleen maar de zorg van de zorg zijn. Ook justitie, onderwijs, woningcorporaties en politie zijn betrokken bij het welzijn van deze mensen.’ 

Een van de belangrijkste lobbypunten van Ieder(in) is de nog steeds gebrekkige toegankelijkheid van de Nederlandse samenleving voor mensen met een beperking. ‘Nu is het krijgen van een kind met een beperking eigenlijk een afslag naar armoede en uitsluiting’, zegt Soffer. ‘Daarom zetten wij in op bestaanszekerheid, want dat heeft betrekking op het hele sociaal domein en de zorg.'

Kwaliteit en continuïteit van zorg en ondersteuning staan onder druk 

In het gesprek worden de donkere wolken geschetst die boven de gehandicaptenzorg hangen: de jaarcijfers van de zorgaanbieders zijn zorgwekkend. De arbeidsmarkt staat aanhoudend onder extreme druk. De complexe zorg neemt alsmaar toe en via de rechter knokt de VGN voor betere tarieven. De VGN-leden kunnen onvoldoende investeren in duurzaam vastgoed en de energiekosten knellen. Op de vraag of Van der Ham en Soffer de indruk hebben dat medewerkers, mensen met een beperking en hun verwanten merken dat er financiële druk in de sector is, antwoorden beiden instemmend. Soffer: ‘Hoe je het ook wendt of keert, dit heeft effect op de kwaliteit en de continuïteit van zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking of een chronische ziekte, en op hun verwanten.'

Politiek moet meer doen

De stelling die in iedere StellingCast centraal staat, luidt dit keer: de politiek doet veel te weinig voor mensen met een beperking. Beide sprekers zijn het daarmee eens. ‘Alleen al omdat het veel te versnipperd gebeurt en er dus kansen blijven liggen’, vindt Van der Ham. Soffer vindt het jammer dat er niet breed gedebatteerd over hoe een samenleving eruitziet waar ook mensen met een beperking inpassen. ‘De debatten gaan heel specifiek over de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet en alles wat daarbinnen gebeurt. Dus dan eindigt de gehandicaptenzorg helemaal onderaan.'

Meer lezen

Deze aflevering van De StellingCast, podcast van de VGN, is de zesde en voorlopig de laatste in een serie over de financiële problemen in de gehandicaptenzorg en hoe we hiermee om kunnen gaan. Tijdens de hele zomer besteedde de VGN hier periodiek tot aan Prinsjesdag aandacht aan vanuit verschillende invalshoeken. Meer informatie over 'de politiek aan zet' is te vinden op deze overzichtspagina. 

Noortje Smit lachend
Wil je meer weten?
Neem contact op met Noortje Smit