Nieuws

Gehandicaptenzorg vraagt aandacht van politiek Den Haag

28 juli 2023

De Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW), Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben een verkiezingspamflet opgesteld met oog op de verkiezingen in november.

Vrouw met tamboerijn kijkt lachend naar andere vrouw die naar haar hoofd wijst

Tien aanbevelingen voor de politiek

In het pamflet staan tien aanbevelingen zodat mensen met een beperking gewoon kunnen meedoen, een betekenisvol leven kunnen leiden en zodat we kunnen blijven werken aan goede, toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning. Voor een echt inclusieve samenleving hebben we iedereen nodig, juist ook de partijen buiten de zorgsector: het bedrijfsleven, het onderwijs, het openbaar vervoer, recreatie en de politiek.

Mensen met een beperking willen meedoen in de samenleving

Ruim 1,5 miljoen mensen met een beperking in Nederland kunnen nog niet of onvoldoende meedoen in de samenleving. Want deze wordt steeds complexer, sneller en veeleisender. Daarnaast hebben steeds meer mensen een intensievere zorgvraag. Het is steeds moeilijker om voldoende personeel te vinden. De financiële positie van zorgorganisaties is verslechterd en het zorgstelsel kent nog teveel schotten. Met het verkiezingspamflet vragen we aandacht bij de politiek nu zij hun verkiezingsprogramma's aan het maken zijn.

Financiële situatie gehandicaptenzorg

In de afgelopen zomerperiode schonk de VGN in verschillende rondes aandacht aan de financiële situatie in de gehandicaptenzorg. We keken naar de belangrijkste oorzaken, we stonden stil bij de veerkracht uit de sector en nu kijken we vooruit. Hoe kunnen we uit de financiële problemen blijven en welke rol heeft de politiek hierin? En, wat zouden we vanuit de gehandicaptenzorg idealiter willen, ook vanuit de politiek? Je hoort en leest hier meer over via onderstaande links:

Persoonlijke verhalen

Bij het verkiezingspamflet verzamelen we persoonlijke verhalen, om de mensen die zorg zo hard nodig hebben, maar die niet gezien worden, een gezicht te geven: 

Sam van den Brink
Wil je meer weten?
Neem contact op met Sam van den Brink