Nieuws

VGN vraagt Tweede Kamer om actie op financiële problemen in de gehandicaptenzorg

08 september 2023

Vooruitlopend op het VWS-commissiedebat over gehandicaptenbeleid, stuurde de VGN de commissieleden een dringende brief. Hierin vragen we aandacht voor een probleem dat de sector momenteel sterk raakt en waarvoor dringend hulp nodig is vanuit de politiek: de financiële problemen in de gehandicaptenzorg.

Hans vasthouden

Aandacht voor financiële problemen in de gehandicaptenzorg 

Op 14 september 2023 vergadert de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met minister Helder over het gehandicaptenbeleid. De VGN stuurde voorafgaand aan dit debat een brief, waarin aandacht wordt gevraagd voor de financiële problemen waar veel gehandicaptenzorg organisaties momenteel mee kampen. De krapte op de arbeidsmarkt, het opgelopen ziekteverzuim en de hoge inflatie hebben een grote invloed op de begrotingen van onze leden. De kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en ondersteuning komen daarmee onder druk te staan, net als de mogelijkheden om de noodzakelijke investeringen in zorgkwaliteit en duurzaamheid te doen. Dit terwijl VWS juist extra bezuinigingen in petto heeft voor de gehandicaptenzorg. 

Deze maatregelen zijn nodig om kwaliteit van zorg en ondersteuning op peil te kunnen houden 

In de brief vraagt VGN de Kamer om samen met minister Helder een aantal concrete maatregelen te nemen:  

  • Draai de bezuinigingen terug die voor 2024 en 2025 gepland zijn  

  • Stel middelen beschikbaar om in duurzaamheid te investeren  

  • Voorkom dat de loonkloof met de marktsector verder oploopt  

  • Grijp in op de administratieve lasten in het sociaal domein  

De VGN hoopt dat de Kamer onze boodschap zal oppikken, tijdens het debat of anders later tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Dat is nodig om te kunnen blijven werken aan kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking en onze visie voor de toekomst: dat Nederland een samenleving wordt waarin iedereen gewoon kan meedoen, ongeacht beperking. 

Verhalen uit de praktijk 

Bij de brief zijn ook twee schrijnende praktijkverhalen te lezen, die onderstrepen waarom een koerswijziging noodzakelijk is:  

  • Het verhaal van Saskia roept de Kamerleden op om te zorgen voor passende zorg die de zelfredzaamheid en eigenwaarde vergroot van mensen die gehandicaptenzorg ontvangen. Saskia vertelt over het traumatisch effect op haar zoon vanwege het uitblijven van passende zorg: ‘Youp is kapot’.  

  • Het verhaal van Sabrina roept op om wachtlijsten te voorkomen in de complexe zorg door de kosten volledig te vergoeden in de tarieven. Sabrina vertelt welke stempel het zorgen voor haar zoon Ernst op het gezin drukt. 'Het is zorgen met liefde, maar ook met buikpijn: Is dat te veel gevraagd: een passende zorgwoning voor je zoon?'

  • Het verhaal van Wouter en Esther benadrukt het belang van onze oproep om te investeren in zorgprofessionals, onder andere door werken in loondienst aantrekkelijk te maken. Esther vertelt dat ze er de laatste tijd een extra zorg heeft bijgekregen: begeleiders die elk moment kunnen stoppen omdat ze elders beter kunnen verdienen. ‘De zorg is net een huizenmarkt geworden.’

  

Brief VGN Commissiedebat gehandicaptenbeleid 14 september 2023

Portretfoto Martijn Koot
Wil je meer weten?
Neem contact op met Martijn Koot