Nieuws

E-learning meldcode huiselijk geweld voor gehandicaptenzorg

27 augustus 2012

Volgend jaar wordt iedere zorginstelling verplicht te gaan werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Maar hoe kunnen zorgprofessionals kindermishandeling en huiselijk geweld signaleren en aanpakken? Om zorginstellingen hierop voor te bereiden en te ondersteunen, ontwikkelt The Next Page een cursus voor medewerkers in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) en in de gehandicaptenzorg. Als werker in de zorg kan je iets betekenen voor cliënten wiens welzijn of veiligheid in het geding zijn.

Mensen met een beperking zijn vaker slachtoffer van (seksueel) geweld dan mensen zonder beperking. Zorgprofessionals kunnen door tijdige signalering zorgen dat geweld stopt en dat er hulp wordt geboden, zodat de schade wordt beperkt. De cursus van The Next Page biedt handvatten daarbij.

De cursus ‘Omgaan met huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag in de VVT en gehandicaptenzorg’ is in ontwikkeling. In de cursus wordt met casuïstieken verschillende vormen van geweld en grensoverschrijdend gedrag belicht die zich in die sectoren kunnen voordoen. Aan de hand van de videocasuïstiek en verschillende interactieve werkvormen leert de cursist welke signalen slachtoffers én plegers kunnen uitzenden. Ook gaat de cursus in op wat een medewerker in de zorg kan en moet doen op het moment dat hij of zij mishandeling van een cliënt vermoedt.

Bij de ontwikkeling van de cursus zijn de VGN en lidorganisaties Kentalis, Philadelphia, Amerpoort en Cordaan actief betrokken.

Voor managers is er al een cursus beschikbaar: ‘Implementeren van een meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling gezondheidszorg’.

Meer informatie
Bezoek de website van The Next Page (www.thenextpage.nl) voor meer informatie over de online cursussen of stuur een mail naar info@thenextpage.nl.

 

Redactie VGN