Nieuws

Een goede oude dag bieden

27 juni 2013

Voor de Haagse gehandicaptenzorgorganisatie Middin begon het project Ouder wordende cliënten met één doel: voorkomen dat oudere cliënten met een beperking eenzaam worden. Maar uiteindelijk voerde het verbeterteam veel meer verbeteringen door op het gebied van ouderenzorg: van het aanpassen van de voeding tot het instellen van een klantenpanel.

Op locatie de Soendastraat van Middin wonen zeventien cliënten met een licht verstandelijke beperking. Ze wonen in hun eigen appartement, onder 24-uurs begeleiding. In het steunpunt van het complex is een gezamenlijke woonkamer, waar de bewoners samen eten. Yasmin Fleurima, begeleider Middin: “Onze cliënten worden ouder en we waren bang dat ze eenzaam zouden worden. We willen hen graag een goede oude dag bieden en gingen daarom aan de slag met ontwikkelen van een visie op de ondersteuning van ouderen. Op dat moment kwam het project Ouder wordende cliënten op ons pad. Dat was een goed aanknopingspunt om het onderwerp stevig aan te pakken.”

Activiteitencentrum

Het verbeterteam van Middin bracht in kaart wat er verbeterd moest worden om cliënten een goede oude dag te kunnen bieden. Daarbij vond het team het belangrijk dat cliënten deel uitmaken van de buurt. “Naast onze locatie zit een activiteitencentrum en met hen zijn we nauw gaan samenwerken”, vertelt Yasmin. “Onze cliënten kunnen in het centrum elke dag meedoen aan verschillende activiteiten. De deur staat altijd open en de bewoners zijn er  enorm enthousiast over.” Elke maand organiseert het team van de Soendastraat bovendien een goedbezochte activiteitenavond, variërend van beautyavonden tot spelletjesavonden.

Verse maaltijden

“We zijn ook met de voeding aan de slag gegaan”, zegt Yasmin. “We koken nu drie keer per week een verse maaltijd. We kiezen voor gezonde voeding en we kopen alleen nog gezonde vleeswaren. Voor sommige collega’s was het koken voor zeventien mensen even wennen, maar iedereen zag de meerwaarde er meteen van in. Bovendien betrekken we cliënten meer bij het eten: waar hebben zij zin in, wat zullen we koken? Dat is voor hen ook prettig. Sowieso is de mening van onze bewoners belangrijker dan ooit. We hebben sinds kort een klantenpanel, een driemaandelijkse bijeenkomst waarbij alle cliënten de kans krijgen om mee te praten over wat op de locatie speelt. Onze bewoners kunnen hun mening goed verwoorden, dus dat werkt prima. Dat er echt een bijeenkomst is waar ze dingen in kunnen brengen, prikkelt ze om goed na te denken over wat ze willen.”

Nieuwe inrichting

Dit jaar staat er nog veel op stapel bij Middin. Zo is er gekozen voor een belevingsgerichte methodiek voor het begeleiden van oudere cliënten. Dit jaar worden alle begeleiders hierin geschoold. “Verder wordt in de zomer het steunpunt opnieuw ingericht, specifiek voor oudere cliënten”, zegt Yasmin. “De ruimte krijgt nieuwe kleuren, een inrichting die past bij de smaak van de cliënten, goede lichtinval en een rustige sfeer. Bovendien halen we drempels weg en geven we looproutes helder aan, zodat ook mensen met wat slechter zicht de weg kunnen vinden. Tot slot pakken we onze tuin aan en willen we onder andere een grote moestuin aanleggen. Onze cliënten werken graag in de tuin en de verse producten kunnen we goed gebruiken om zelf gezonde maaltijden op tafel te zetten.”

Voor meer informatie

Tips: aan de slag!

  • Op locaties waar oudere cliënten wonen, is het voor de medische achtergrondkennis belangrijk om het specialisme verpleegkunde in huis te hebben.
  • Breng helder in beeld wat je wilt gaan doen en wat je wilt bereiken. Zo voorkom je dat het project te lang onduidelijk blijft.
  • Stel haalbare doelen en zorg voor een duidelijke taakverdeling.
  • Zorg dat het team gemotiveerd is en enthousiast over het doorvoeren van verbeteringen.
  • Zorg dat de directie en/of de Raad van Bestuur je aanpak steunen. Dat is nodig om de gewenste resultaten te bereiken.
  • Kies een methodiek en ga volgens die aanpak aan het werk. Dat biedt houvast.
  • Luister goed naar de begeleiders van oudere cliënten. Zij weten precies wat er speelt en dat maakt hun inbreng heel waardevol.
Maartje
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt