Nieuws

Eerste Kamer neemt wet betaald ouderschapsverlof aan

13 oktober 2021

De Eerste Kamer heeft op 12 oktober 2021 ingestemd met het voorstel voor de Wet betaald ouderschapsverlof. Ouders krijgen daardoor vanaf 2 augustus 2022 gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon (tot 50% van het maximum dagloon).

vader met baby op schoot

Voorwaarde is dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. De wet geldt ook bij kinderen die al geboren zijn vóór de invoering van de wet, voor zover zij nog in het eerste levensjaar zijn en voor zover er nog recht op ouderschapsverlof is.

Motie

Er werd in de Eerste Kamer eveneens een motie aangenomen. De motie roept de regering op om de uitkering van het ouderschapsverlof te verhogen van 50 procent in het voorliggende wetsvoorstel naar 70 procent. Of de regering deze motie gaat uitvoeren is nog niet bekend.

CAO

Wat deze wettelijke regeling betekent in relatie tot de afspraken in de CAO wordt tijdens de CAO onderhandelingen besproken.

CAO-helpdesk

Deze pagina is een onderdeel van: