Nieuws

Effect Werkagenda LG is nu zichtbaar

06 februari 2019

Samen met de bestuurders van zorgaanbieders die met name LG-zorg leveren heeft de VGN in juni 2018 een werkagenda opgesteld. Deze Werkagenda LG heeft tot doel om de betrokken VGN-leden extra te faciliteren. Na een half jaar is de balans opgemaakt.

Afbeelding van een vraagteken en twee uitroeptekens. Kan gebruikt worden bij een enquête.

Naast de sectorbrede belangenbehartiging spant de VGN zich voortdurend in voor een aantal bijzondere aandachtsgebieden, zoals de forensische zorg, de zorg voor licht verstandelijk beperkten (LVB) en de zorg voor jeugd met een beperking. Voor de specifieke doelgroep ‘mensen met een lichamelijke beperking’ kwam dus in de zomer van vorig jaar de Werkagenda LG tot stand. In deze agenda zijn primair de eigen activiteiten van de instellingen opgenomen en staan de specifieke acties van de VGN gecategoriseerd in drie hoofdstukken: belangenbehartiging, facilitering en initiërende acties.

In januari van dit jaar is een momentopname gemaakt van de uitvoering van de Werkagenda LG. Zowel deze ‘stand van zaken’ als de werkagenda LG zelf zijn als bijlage bij dit artikel geplaatst. 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: