Nieuws

Slotbijeenkomst Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg op 24 juni

27 mei 2021

Op 24 juni a.s. wordt de leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg gepresenteerd op een digitale slotbijeenkomst. Het afgelopen jaar hebben VGN-leden en stakeholders onder begeleiding van bureau HHM deze leidraad opgesteld. Dit is een beschrijving waarin voor cliënten in de langdurige gehandicaptenzorg met een complexe zorgvraag per zorgintensiteit is uitgewerkt wat nodig is om persoonsgerichte zorg te leveren. De leidraad wil vooral expliciteren en inspireren en heeft een waardegedreven karakter.

witte puzzelstukjes liggen op turqoise achtergrond

Achtergrond

Doel van de leidraad is bijdragen aan de professionalisering en transparantie van de langdurige gehandicaptenzorg. Primair is deze bedoeld voor professionals om invulling te geven aan concreet beleid op persoonsgerichte zorg binnen hun organisatie. Daarnaast geeft hij andere relevante partijen zoals zorgkantoren een beeld van de visie op en randvoorwaarden voor persoonsgerichte zorg.

De leidraad is gepositioneerd als schakel tussen:
-het lokale niveau, waar iedere zorgaanbieder met het oog op kwaliteit van zorg eigen keuzes maakt wat betreft de inzet van werkwijzen en zorgprogramma’s; en
-het landelijke c.q. collectieve niveau, waar alle VGN-leden zich gecommitteerd hebben aan de visie en het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.

De leidraad bestaat allereerst uit een generiek deel, waarin kernwaarden en context worden geduid die van toepassing zijn voor alle mensen die gebruik maken van langdurige gehandicaptenzorg (Wlz). Daarnaast zijn er doelgroepspecifieke uitwerkingen voor mensen met uiteenlopende intensieve zorgvragen, die kortheidshalve worden geduid als de doelgroepen mensen met EMB, EVB, LVB, NAH en LB.

Verdere informatie

Het programma en het aanmeldformulier vindt u hier. 

 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten