Nieuws

Eisen brandveiligheid en vluchtveiligheid in nieuwe gebouwen

18 maart 2021

Per 1 juli 2021 treden nieuwe eisen in werking voor de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen. In nieuwe gebouwen gaan strengere eisen gelden tegen rookverspreiding. Deze eisen zijn afgestemd op de Europese regelgeving.

pictogram nooduitgang

Toegangsdeuren in woongebouwen moeten zowel bij nieuwbouw als bij verbouw hieraan gaan voldoen. Daarnaast moeten deze deuren zelfsluitend worden uitgevoerd.

Per 1 januari 2022 (tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet) gelden ook nieuwe bouwkundige eisen aan liften in nieuwe woongebouwen. Deze beogen een betere bescherming van liften tegen brand en rook waardoor de kans wordt vergroot dat de liften bij brand toch gebruikt kunnen worden door mensen die minder zelfredzaam zijn.

Daarnaast wordt medio 2022 de (vorig jaar reeds aangekondigde) verplichting van kracht dat ook bestaande woningen moeten zijn voorzien van een rookmelder op iedere verdieping. Om eigenaren voldoende tijd te geven gaat deze verplichting pas per 1 juli 2022 in.

Meer informatie

Meer informatie treft u aan op de specifieke site van de brancheorganisaties in de zorg over brandveiligheid ‘de zorg brandveilig’, https://www.dezorgbrandveilig.nl/. Op deze site worden geregeld artikelen geplaatst over nieuwe ontwikkelingen. Als voorbeeld noemen we het nieuwe ontruimingsconcept ‘Stay in Place’: blijven zitten met de deur dicht en alleen de persoon in de ontstaansruimte van de brand evacueren. Voor kwetsbare cliënten/patiënten voor wie evacueren erg risicovol is, zou dit wel eens een uitkomst kunnen zijn.

Ook kunt u zich via de homepage aanmelden voor de Nieuwsbrief van De Zorg Brandveilig.

Voor meer wijzigingen in het Bouwbesluit: zie deze link.

 

 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur