Nieuws

Ervaringen met de Leidraad Veilige zorgrelatie?

23 maart 2015

Najaar 2014 is de Leidraad Veilige zorgrelatie door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangeboden aan het veld. De Leidraad is een hulpmiddel om grensoverschrijdend gedrag en mishandeling door medewerkers jegens cliënten te voorkomen. (Hoe) werkt u aan een veilige zorgrelatie? (Hoe) helpt de Leidraad? We horen het graag!

Hoe werkt u aan een veilige zorgrelatie?
Een veilige zorgrelatie is de kern van de zorg. Veel organisaties zijn al eerder aan de slag gegaan met de implementatie van de Meldcode (m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling) en agressiebeleid/veilig werken  in de zorg (agressie door cliënten jegens medewerkers). De Leidraad, ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS, sluit hierbij aan. De Leidraad belicht specifiek het voorkómen van en omgaan met mishandeling of grensoverschrijdend gedrag in een zorgrelatie gepleegd door professionals en vrijwilligers jegens cliënten. U kunt expliciet met de aanbevelingen uit de Leidraad aan de slag zijn gegaan, of onder andere noemers werken aan een  veilige zorgrelatie en op die manier aanbevelingen van de Leidraad implementeren of hebben geïmplementeerd.

Hoe helpt de Leidraad?
De klankbordgroep,  waarin ook de VGN is vertegenwoordigd, en het ministerie van VWS, willen graag de eerste praktijkervaringen horen van organisaties die aan de slag zijn gegaan met de Leidraad veilige zorgrelatie. Daarom monitoren we de komende maanden de Leidraad: hoe zijn organisaties er mee aan de slag, wat brengt het teweeg?  Die informatie is van belang om inzicht te krijgen in wat de Leidraad teweeg brengt en wat kan helpen voor de verdere implementatie. De algemene bevindingen willen we breder verspreiden, ter inspiratie voor andere organisaties. Aan deze monitoring doen diverse organisaties mee die ook betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de Leidraad. Maar we horen ook graag reacties van andere organisaties. De informatie wordt anoniem verwerkt in een algemeen verslag aan de klankbordgroep en het ministerie van VWS. We horen  graag: • Hoe werkt u aan een veilige zorgrelatie; bent u (expliciet of impliciet) aan de slag gegaan met de Leidraad veilige zorgrelatie?
• Wat levert het volgens u op?
• Maakt het naar uw inschatting de zorgrelatie veiliger?
• Is er behoefte aan ondersteuning bij de implementatie van de Leidraad veilige zorgrelatie? Waaruit bestaat die behoefte? Is men bereid daarin te investeren?

Uw informatie kunt u per mail of telefonisch doorgegeven aan de ontwikkelaars van de Leidraad: Antoinette Bolscher, Antoinette Bolscher Consultancy (post@antoinettebolscher.nl 06 22695836). Marie-Josée Smits, ZorgEssentie (smits@zorgessentie.nl; 06 17401027).

Leidraad veilige zorgrelatie
De Leidraad is in drie vormen beschikbaar: op 1 A4 met een samenvatting van de aanbevelingen voor een snel overzicht; een compacte versie met de aanbevelingen voor besluitvorming over het werken met de Leidraad; en een uitgewerkte versie in de vorm van een klikbare pdf, met toelichtingen, tips en verwijzingen.
De Leidraad is te vinden op  www.veiligezorgrelatie.nl

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: