Nieuws

Leidraad Veilige zorgrelatie geactualiseerd in 2019

05 augustus 2019

Professionals en vrijwilligers in de zorg kunnen, bedoeld en onbedoeld, grensoverschrijdend gedrag of mishandeling plegen tegenover hun cliënten. De Leidraad Veilige Zorgrelatie is geactualiseerd en sluit goed aan bij recente wet- en regelgeving. de leidraad geeft aanbevelingen om beleid en afspraken te maken in de organisatie voor een veilige relatie voor cliënten. Ook biedt het handvatten voor bewustwording, preventie en interventie worden geboden.

leidraadveiligezorgrelatie

De Leidraad Veilige zorgrelatie

De Leidraad Veilige zorgrelatie geeft aanbevelingen om beleid en afspraken te maken in de organisatie(eenheid) voor een vellige zorgrelatie voor cliënten. De Leidraad is in drie varianten beschikbaar op www.veiligezorgrelatie.nl (Aanbevelingen op één A4, Compacte versie voor besluitvorming, Uitgewerkte versie). De uitgewerkte versie van de Leidraad geeft informatie, tips en adviezen om daadwerkelijk aan de slag te gaan met dit onderwerp. De Leidraad is geactualiseerd zodat deze weer goed aansluit bij recente wet- en regelgeving.

Relatie met de Meldcode Huiselijk geweld

Bij huiselijk geweld en kindermishandeling, waarvoor de Meldcode geldt, is een naaste de pleger. De Leidraad Veilige zorgrelatie richt zich op situaties waarbij een professional of vrijwilliger van een zorgorganisatie (potentiële) pleger is. De zorgorganisatie heeft als zorgaanbieder en werkgever dan een andere verantwoordelijkheid. En van medewerkers vraagt dit de moed om bepaald gedrag van een collega bespreekbaar te maken.

Relatie met het Waarschuwingsregister

De minister van VWS heeft het voornemen om deelname aan het Waarschuwingsregister verplicht te gaan stellen. Het Waarschuwingsregister is één van de preventieve maatregelen die een organisatie kan nemen om grensoverschrijdend gedrag en mishandeling door een professional te voorkómen. In de Leidraad Veilige zorgrelatie staan er meer.

De Wie-doet-wat-Wijzer

Aan de uitgewerkte versie van de Leidraad is nu de Wie-doet-wat-Wijzer toegevoegd. Deze Wijzer helpt om (nog beter) informatie te vinden in dit omvangrijke document met toelichting op de aanbevelingen, tips en adviezen. De Wijzer vat daartoe de acties samen van relevante functionarissen om te werken aan een veilige zorgrelatie mét mogelijkheid van doorklikken naar de relevante informatie uit de Leidraad.

Voor meer informatie:

VWS:

Nanja Flikweert (ja.flikweert@minvws.nl) en Arianne van der Rijst (A.vd.Rijst@minvws.nl)

Makers van de Leidraad:

Antoinette Bolscher, e-mail: post@antoinettebolscher.nl telefoon: 06 226 95 836
Marie-Josée Smits, e-mail: smits@zorgessentie.nl telefoon: 06 174 01 027

Deze pagina is een onderdeel van: