Nieuws

Escalatieladder bij maatwerkafspraken corona in sociaal domein

11 maart 2021

Per 1 juli 2020 geldt voor jeugdhulp en Wmo de mogelijkheid tot maatwerkafspraken voor compensatie van omzetderving (continuïteitsbijdrage) in verband met de corona-maatregelen. Wanneer een gemeente en een aanbieder niet tot overeenstemming kunnen komen over de omvang van de continuïteitsbijdrage is bemiddeling mogelijk. Daartoe is op landelijk niveau een escalatieladder vastgesteld.

cover Escalatieladder bij afspraken n.a.v. Coronamaatregelen

Er bestaat

  • een escalatieladder voor continuïteitsvraagstukken bij cruciale jeugdhulp en
  • de mogelijkheid tot bemiddeling voor Wmo en niet cruciale jeugdhulp, via de regio-adviseur van het ketenbureau I -Sociaal domein.

De complete escalatieladder treft u hieronder aan. Ook de VNG brengt dit onder de aandacht van gemeenten.

Mochten maatwerkafspraken met uw gemeente(n) zelfs na het doorlopen van de stappen in de escalatieladder onvoldoende tot stand komen, dan vernemen wij dat graag. U kunt hierover contact leggen met Renate Reusch (rreusch@vgn.nl of 06–13203921).

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: